Hopp til hovedinnhold

Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold tariffoppgjøret 2024

Det ble enighet i tariffoppgjøret for Asfaltarbeid og veivedlikehold 24. mai.

IMG_1197.jpg
Fellesforbundet og Norsk arbeidsmandsforbund er enig med NHO Byggenæringen om en ny avtale for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Etter to dager med forhandlinger ble partene enig om en ny overenskomst for medlemmene, og forhandlingsleder for Fellesforbundet Alexander Hopland-Wøien, uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive.

– Den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i forhandlingene. Vi oppnådde også betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter sier, Hopland-Wøien.

Forhandlingsdelegasjonen er veldig fornøyd med at de fikk inn en bestemmelse som garanterer medlemmene minimum 2 timer betalt overtid om de blir tilkalt til jobb etter endt arbeidstid.

I tillegg har delegasjonen sikret forutsigbarhet for medlemmene med bestemmelsen om at en arbeidsplan skal foreligge 14 dager før gjennomsnittsberegning av arbeidstiden skal starte.

Noen nøkkeltall

  • Minstelønnen heves med kr 14.- til kr 241.50 pr time
  • Det gis et generelt tillegg på kr 7.-
  • Fagbrev økes med kr 2.- til kr 19.-

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på Asfaltarbeid og veivedlikehold. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget.

– Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen 25. juni, avslutter Hopland-Wøien.