Hopp til hovedinnhold

Glassoverenskomsten tariffoppgjøret 2024

Enighet om ny avtale på glassoverenskomsten.

GLASS DELEGASJON2024.jpeg

Partene
ble onsdag ettermiddag enig om ny avtale på Glassoverenskomsten.

Etter to dager med forhandlinger mellom Fellesforbundet og Glass- og Fasadeforeningen sier forhandlingsleder og forbundssekretær Hege Espe at resultatet er i tråd med den økonomiske rammen fra frontfaget. 

– Alle som er omfattet av glassoverenskomsten vil få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg til dette kommer en særskilt heving av lønnen for ansatte i industripreget virksomhet på 1,50 kroner, sier Espe.

Noen nøkkeltall fra forhandlingene:

  • Generelt tillegg på 7 kroner
  • Fagbrevtillegg øker med 1 krone
  • Nybegynner- og ettårssatsene øker med 10,50 kroner

Delegasjonen til Fellesforbundet har ved dette oppgjøret også forhandlet frem en økning av fagbrevtillegg, utetillegg og smusstillegg.

– I tillegg til dette fikk vi denne gangen gjennomslag for at skifttilleggene skal være en prosent-sats av garantert minstelønn for nyansatte, noe som er viktig for mange i bransjen, sier en fornøyd forbundssekretær.

Økte minstelønnssatser og kompetansereform

For Fellesforbundet er det viktig å heve minstelønnssatsene og gi medlemmene mulighet for kompetanseløft i alle avtaler og overenskomster for å gjøre bransjene mer attraktive for våre medlemmer.

– Derfor er vi svært fornøyde med at vi nå går ut av oppgjøret med solide gjennomslag og et hevet lønnsnivå for medlemmene, fortsetter Espe.

Partene ble også enige om å gjennomføre et utvalgsarbeid som skal se på hvordan regjeringens varslede kompetansereform best kan tilpasses bransjens behov.

Digital infokonferanse 31. mai

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på glassoverenskomsten og Fellesforbundet arrangerer en digital infokonferanse for tillitsvalgte 31. mai. klokken 9.

– Vi ser frem til vår digitale infokonferanse, hvor vi grundig vil gå gjennnom resultatene. Påmelding og informasjon om konferansen vil bli sendt ut ganske raskt, avslutter Espe.