Hopp til hovedinnhold

Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten tariffoppgjøret 2024

Enighet på Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten

enighet logistikk og havn.jpeg
Enighet på Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten

Fellesforbundet og NHO Logistikk- og Transport ble tirsdag kveld enig om en ny avtale for medlemmene på Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten.

Etter to lange dager med forhandling er delegasjonsleder Morten Børke godt fornøyd med den nye avtalen.

– Før oppgjøret startet hadde denne overenskomsten allerede fått en minstelønnregulering på 3,52 kroner som ble gitt i februarreguleringen. Nå fikk vi ytterligere 7 kroner på plass i generelt tillegg. Samlet sett gir dette medlemmene et løft på 10,52 kroner timen, sier delegasjonslederen.

Børke er også glad for at fagbrevtillegget økes med 1,50 kroner, og ny sats er nå 11 kroner.

Forhandlingsdelegasjonen fikk også fjernet forskjøvet arbeidstid mellom klokken 17.00-19.00, i tillegg til at de fikk ryddet opp i en del uklarheter rundt arbeidstider.

  • Se enighetsprotokoll fra forhandlingene lenger ned i saken.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget. Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, sier Børke.

Foto: Willy Bergsnov