Hopp til hovedinnhold

Taxioverenskomsten tariffoppgjøret 2024

Taxioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norges Taxiforbund var til forhandling mandag 10. juni. Resultatet er nå klart og ny avtale går til uravstemning tirsdag 25. juni.

LM104497.jpeg

Fra venstre: Dag-Einar Sivertsen, Roald Arentz, Sissel Merete Busch og Roger Moum.

Forhandlingene er i gang

Mandag 10.06 kl 14.00
Mandag startet forhandlingen om taxioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norges Taxiforbund. Økt kjøpekraft og en etter- og videreutdanningsreform er hovedkravene til forhandlingsdelegasjonen fra Fellesforbundet.

Forhandlingsleder Roger Moum har klare forventninger til sin motpart i Norges Taxiforbund:

– Våre medlemmer i taxi bransjen har lidd under taxireformen fra 2020, som har gitt flere deltidssjåfører og en forverring av arbeidsforholdene. I tillegg kjenner selvsagt også ansatte i denne bransjen på de siste års reallønnsnedgang. Vi krever derfor økning av lønnssatser som gir økt kjøpekraft. 

Delgasjonen fra Fellesforbundet

  • Roger Moum, forhandlingsleder
  • Dag-Einar Sivertsen, politisk ledelse
  • Sissel Merete Busch, taxisjåfør
  • Roald Arentz, taxisjåfør
Motparten har ikke kommet med sine krav. 

Forhandlingene er over – resultatet foreligger

Mandag 10.06 kl 18.30
Forhandlingene er over og Fellesforbundet og Norges Taxiforbund har i ettermiddag kommet til enighet om taxioverenskomsten.

taxi.jpg

Roger Moum fra Fellesforbundet og Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, tar hverandre i hendene etter at forhandlingene førte til enighet om taxioverenskomsten. Foto: Dag-Einar Sivertsen

Forhandlingsdelegasjonen fra Fellesforbundet er godt fornøyd med resultatet som sikrer økt kjøpekraft for Fellesforbundets medlemmer innenfor rammene av frontfaget på 5,2 prosent.

Resultatet et kronetillegg på kr 11,19 og minstelønnssatsen i regulerte områder økes med 2 prosentpoeng til 42%. Uregulerte områder gis en økning på 2 prosentpoeng med utgangspunkt i lokale satser. 

Oppdatert omfangsbestemmelse

Et av kravene til Fellesforbundet var at omfangsbestemmelsen måtte oppdateres for å ivareta kravene om at avtalen har identifiserbare parter. Forhandlingsleder Roger Moum er fornøyd med at dette ble imøtekommet:

– Vi fikk i løpet av forhandlingene ryddet opp i utfordringer med omfangsbestemmelsen, som har vært til dels utdatert, sier en fornøyd Roger Moum.

Fokus på kompetanseheving

Partene skal i perioden frem til tariffoppgjøret i 2026 jobbe for å øke kompetansen for de ansatte i taxibransjen, samt å drøfte innretninger for etter- og videreutdanning.
Partene forplikter seg videre til å se på resultatet av regjeringens varslede arbeid i kompetansereformutvalget og hvordan dette best kan tilpasses bransjens behov. 

Uravstemning 25. juni

Delegasjonen var enstemmig anbefalt resultatet for Fellesforbundets medlemmer. Roger Moum og resten av forhandlingsdelegasjonen anbefaler medlemmene å sette seg godt inn i resultatet og å bruke stemmeretten ved uravstemningen 25.juni.