Hopp til hovedinnhold

Fellesoverenskomsten for Treforedlingsindustrien tariffoppgjøret 2024

Enighet om ny avtale for medlemmene på treforedlingsindustrien.

tre-enighet.jpeg

Fellesforbundet og Norsk Industri har blitt enig på Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien og Fellesforbundetets forhandlingsleder Terje Johansen er godt fornøyd med resultatet.

– Alle som er omfattet av overenskomsten vil få et generelt tillegg på 7 kroner og det er i tråd med rammen fra frontfaget, som gir en bra lønnsøkning for alle medlemmene i denne bransjen, sier Johansen.

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • Generelt tillegg på 7 kroner til alle
  • Heving av overenskomstens skifttillegg og skiftprosentgrunnlag med 6 prosent
  • Endret innslagstidspunkt for skiftbetaling på lørdag, og særskilt heving av ettermiddagstillegg for 2-skift

Økning av skifttilleggene

I årets lønnsforhandlinger har skifttilleggene vært særlig i fokus, og forhandlingslederen er svært fornøyd med gjennomslagene de fikk i år.

– Vi fikk gjennomslag for endring av innslagstidspunkt for skiftbetaling på lørdag formiddag fra kl. 12 til kl. 10, noe som innebærer at medlemmene får skiftbetaling i to timer mer for dette skiftet. Det betyr at skifttilleggene har økt med over 15 prosent siden 2022, forteller en svært fornøyd Johansen.

Reelle lokale lønnsforhandlinger

Fellesforbundet har i dette oppgjøret reist krav om adgang til bruk av lokal sanksjonsmulighet (stopp av all overtid og merarbeid), dersom partene ikke kommer til enighet under de lokale lønnsforhandlinger. Norsk Industri har avvist kravet, men erkjenner at det er viktig å få bedre fungerende lokale forhandlinger på denne overenskomsten.

På grunnlag av Fellesforbundets krav ved oppgjøret er partene enige om å gjennomføre et arbeid for å styrke betydningen av at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger.

– Arbeidet skal gjennomføres som et felles utvalgsarbeid som skal vurdere hvordan lokale forhandlinger faktisk fungerer i bedriftene omfattet av denne overenskomsten, og hvilke erfaringer og opplevelser de lokale parter har fra lokale forhandlinger om lønn, forklarer Johansen.

Kompetansereform

Et av Fellesforbundets hovedkrav i årets lønnsoppgjør har vært å videreføre arbeidet med å sørge for at arbeidstakerne har reelle muligheter og tilbud for faglig utvikling.

– Partene er enige om å gjennomføre et utvalgsarbeid som skal se på hvordan regjeringens varslede kompetansereform best kan tilpasses denne bransjens behov, sier forhandlingslederen.

Sonderingsmøte gav forhandlingsløsning

Tidligere i mai brøt Fellesforbundet forhandlingene med Norsk Industri på treforedlingsindustrien og avtalen gikk dermed til mekling. Etter bruddet i forhandlingene tok Norsk Industri kontakt med Fellesforbundet for å avklare mulighetene for et sonderingsmøte.

Etter et godt møte med motparten ble forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet enig om en løsning.

– En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler løsningen, og vi håper alle medlemmene setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, avslutter Johansen.