Hopp til hovedinnhold

Biedru dalības priekšrocības

Biedru dalības priekšrocības Kļūstot par Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas biedru, jūs iegūstat daudzas priekšrocības saistībā ar darba algas aizsardzību, darba laiku un citiem sociālajiem iegvumiem. Dalība nodrošina arī piekļuvi izdevīgām apdrošināšanas programmām un citiem dalības ieguvumiem, piem. automašīnu noma, atvaļinājumi / pieredzes, mobilais tālrunis / platjoslas pakalpojumi, izmantojot LOfavør.

Biedriem, kuri strādā uzņēmumā, uz kuru attiecas koplīgums, ir šādas priekšrocības:

  • Garantēta, līgumā noteikta alga (saskaņā ar koplīgumu). Tiesības uz ikgadējām pārrunām uzņēmumā.
  • 37,5 darba stundas vai mazāk nedēļā. Palīdzība piespiedu noteikta nepilna darba laika gadījumā, vai likuma vai līguma noteikumu saistībā ar darba laiku pārkāpšanas gadījumā.
  • Dekrēta atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums un mācību atvaļinājums. Jums kā partnerim ir tiesības uz 14 dienu apmaksātu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu / adopciju
  • Vismaz 50% un bieži vien 100% piemaksa par virsstundu darbu
  • Dažādas piemaksas, piemēram, piemaksas par darbu vakaros, naktīs un nedēļas nogalēs
  • Valsts sociālās apdrošināšanas programma un valsts fondētā pensija
  • 5 nedēļu atvaļinājums un 12% atvaļinājuma pabalsts
  • Tiesības uz juridisko palīdzību / izvērtējumu darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā
  • Tiesības uz juridisko palīdzību/ izvērtējumu arodtraumas gadījumā

Par koplīgumiem

Uzņēmums, uz kuru neattiecas koplīgums

Ja esat biedrs, bet strādājat uzņēmumā, uz kuru neattiecas koplīgums, Jums joprojām ir tiesības uz atbalstu piespiedu noteikta nepilna darba laika vai Norvēģijas Darba vides likuma pārkāpuma gadījumā, kā arī arodtraumas vai atlaišanas gadījumā.

Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas piedāvātās apdrošināšanas iespējas

LOfavør Mājas iedzīves apdrošināšana: pilna apmēra iedzīves un kustamo lietu apdrošināšana, kas ietver arī atbildības apdrošināšanu, juridiskās palīdzības apdrošināšanu, kā arī Jūsu iedzīves un kustamo lietu apdrošināšanu. Apdrošināšana neattiecas uz biedriem studentiem.

LOfavør Pamata apdrošināšana: Šī apdrošināšanas polise sniedz finansiālu “pirmo palīdzību” vienreizēja maksājuma veidā biedra, laulātā/ dzīvesbiedra vai bērna nāves gadījumā. Apdrošināšana neattiecas uz biedriem studentiem.

LOfavør Nelaimes gadījumu apdrošināšana: Šī apdrošināšanas polise sniedz finansiālu atbalstu nāves, invaliditātes un ārstēšanas izdevumu gadījumā, ja nelaimes gadījums noticis ārpus darba laika. Visi biedri, kas ir jaunāki par 70 gadiem, var pretendēt uz šo apdrošināšanu, izņemot biedrus studentus.

Lejupielādēt apdrošināšanas brošūru (norvēģu valodā)

Pašapmaksātā apdrošināšana

LOfavør Juridiskās palīdzības apdrošināšana: Visi profesionāli aktīvie Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas biedri var pretendēt uz šo programmu no 2020. gada 1. maija. Apdrošināšanas izmaksas ir NOK 71,00 mēnesī. Apdrošināšanas polise attiecas uz galvenajām privātās dzīves tiesību jomām, t.i. ģimeni un mantojumu, preču iegādi, īri, kaimiņu strīdiem, apdrošināšanas atlīdzībām un vadītāja apliecības zaudēšanu.

Plašāka informācija par juridisko apdrošināšanu (norvēģu valodā).

LOfavør Ceļojumu apdrošināšana: Visiem Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas biedriem ir tiesības uz šo apdrošināšanu par NOK 95,00 mēnesī. Apdrošināšanas polise attiecas uz visu ģimeni, 24 stundas diennaktī visā pasaulē. Pašrisks vai atcelšanas apdrošināšana nav iekļauta.

Plašāka informācija par ceļojumu apdrošināšanu (norvēģu valodā)

Ļoti izdevīgas hipotēku likmes

LOfavør piedāvā biedriem virkni priekšrocību. Apskatiet jauno LOfavør hipotēku (norvēģu valodā), kas piedāvā ļoti izdevīgu likmi.

Atbalsts tālākai / tālākizglītībai / apmācībai

Ja esat Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas biedrs (neesat students) un esat bijis biedrs pēdējos trīs gadus, varēsiet pieteikties atbalstam no Arodbiedrību konfederācijas (LO) izglītības fonda! Fonds nodrošina atbalstu visa gada izglītības / apmācības kursiem, kā arī īsākiem kursiem.

Plašāka informācija par atbalstu tālākai izglītībai /apmācībai (norvēģu valodā)

Pašnodarbinātajiem

Jūs varat kļūt par Norvēģijas Apvienotās arodbiedrību federācijas biedru pat tad, ja esat pašnodarbināts.

Plašāka informācija šeit (norvēģu valodā).