Hopp til hovedinnhold

Selvstendig næringsdrivende

Du som driver for deg selv kan også være med i Fellesforbundet! Du vil normalt ikke kunne være omfattet av en tariffavtale, men det er flere andre gode grunner til å være medlem, også for deg:

 • Råd og støtte hvis du mener du skal være fast ansatt, ikke selvstendig
 • Assistanse ved førerkortbeslag
 • Assistanse ved problemer med å få kjøreseddel
 • Assistanse ved utestengelse fra kobleriapp (som for eksempel Uber)
 • Assistanse ved tvister rundt forretningskontrakter
 • Assistanse ved rettslige forhold i forhold til offentlige instanser
 • Assistanse ved trygderettslige spørsmål
 • Stå sammen med andre for gode lønns- og arbeidsforhold i den bransjen du jobber
 • Være med å kjempe for rettferdige og solidariske løsninger i norsk arbeidsliv
 • Delta på møter og arrangementer i regi av Fellesforbundet
 • Delta på kurs i regi av Fellesforbundet (gratis for medlemmer, reise og opphold dekket)
 • Medlemsfordeler gjennom LO favør

Alt om medlemsfordeler.