Hopp til hovedinnhold

Elev- og studentmedlemskap

Hvis du er elev eller student, kan du bli medlem i Fellesforbundet, og få mange medlemsfordeler til spesialpris.

Elevmedlem

Elevmedlemskap er et medlemskapstilbud til elever som går i den videregående skole innenfor Fellesforbundets fag, og er helt gratis. Det er ingen obligatoriske forsikringer knyttet til denne type medlemskap og øvre aldersgrense for å kunne være elevmedlem er 20 år. Elever i 10. klasse som jobber ved siden av skole kan også bli medlemmer. 

Som elevmedlem får du:

  • Hjelp til forhandlinger om lønn
  • Hjelp i juridiske spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår
  • Hjelp av dyktige tillitsvalgte
  • Tilbud om skolering
  • Medlemskortet gir deg rett til å tegne LOfavør-forsikringer og benytte LOfavør-tilbud

Studentmedlem

Studentmedlemskap er et tilbud til studenter og koster kun kr 500 i året. Medlemskapet betales med to innbetalinger årlig på kr 250, og du får samme fordeler som elevmedlemmer. I tillegg er LOfavør Innboforsikring inkludert i medlemskapet.

Studentmedlemskap er regulert i vedtatt Rammeavtale mellom LO og forbundene om student – og elevmedlemskap. På LO sin "karriereportal" finner du relevante verktøy, som hjelp til CV- og søknadsskriving.

VIKTIG: For å være studentmedlem må man ikke tjene mer enn Statens Lånekasse for Utdanning sin inntektsgrense som gjelder stipendandel. Se mer informasjon her.

Jobb ved siden av studiene?

Har du deltidsjobb ved siden av studiene, kan du bli fullverdig medlem av Fellesforbundet. Kontingent beregnes ut fra hvor mye du tjener, og vi har ingen nedre kontingentsats.

Du får mye igjen for kontingenten din!

Se medlemsfordelene i Fellesforbundet

Meld deg inn her!