Hopp til hovedinnhold

Hva koster det å være medlem?

Fellesforbundet har et prosentkontingentsystem. Det betyr at du betaler kontingenten i prosent av brutto lønn, dvs. all lønn inkl. feriepenger. Kontingenten går tilbake til medlemmene gjennom forbundets arbeid for gode lønns- og arbeidsvilkår.

Dersom din bedrift har tariffavtale, har du rett til avtalefestet pensjon (AFP). Denne fordelen kan utgjøre store beløp.

Husk at du også får fradrag for fagforeningskontingent i selvangivelsen. Kontingenten din dekker også LOfavør Innboforsikring. Den har ingen øvre erstatningsgrense, og dekker derfor de fleste vanlige tap og skader på innbo og løsøre.

Ordinært medlemskap

Kontingenten er bestemt av forbundets landsmøte, og er på 1,5% av brutto lønn. De fleste lokale avdelinger har en egen administrasjonskontingent – sjekk med din lokalavdeling.

Av forbundets kontingent på 1,5 % går en del tilbake til drift og aktiviteter i den lokale avdelingen/fagforeningen, mens den øvrige andel av forbundets kontingentinntekter går til betaling av de forsikringsordninger som er en del medlemskapet, betaling av forbundets kontingent til LO og til drift og aktiviteter i forbundet.

Er du elev eller student? Les om elev- og studentmedlemskap her.

Hvordan betaler du?

Kontingenten betales normalt gjennom trekk i lønn. Det skal da tydelig fremgå på lønnslipp fra arbeidsgiver at fagforeningskontingent er trukket, og hvor mye det er. Der hvor det ikke er avtale om kontingenttrekk kan kontingenten betales over giro, avtalegiro eller e-faktura. Om en ikke er i lønnet arbeid (arbeidsledig/trygdet) skal det normalt betales en minstekontingent. Denne reguleres vanligvis hvert år.