Dessverre ikke overrasket

bilde til nyhetssak

Nye tall fra Arbeidstilsynet viser at 8 av 10 virksomheter innen hotell og restaurant bryter arbeidsmiljøloven. Forbundssekretær Clas Delp er på grunnlag av sin erfaring med bransjen, dessverre ikke overrasket.

Likevel uttrykker han skuffelse:

– Man blir alltid skuffet når det er så massivt tilsyn og bransjen scorer så dårlig. Arbeidstilsynet er også på tilbudssiden når det gjelder å veilede bedrifter til å gjøre riktig, men likevel har det ikke blitt bedre, sier Delp til NRK Nyheter 23.9.2016.

Hør også forbundssekretærens i Nyhetsmorgen (27:54 minutter ut i sendingen):

3000 bedrifter undersøkt

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved over 3000 bedrifter det siste året. Arbeidsgivere bryter arbeidsmiljøloven blant annet når det gjelder arbeidsavtaler, manglende overtidsbetaling, sosial dumping og ulovlig arbeidskraft. Det er særlig unge arbeidstakere og innvandrere lovbruddene går utover.

– Det er altfor mange arbeidsgivere som ikke følger de helt grunnleggende reglene i arbeidslivet. De må ta det ansvaret de har for å tilby sine ansatte trygge, gode og lovlige arbeidsforhold, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, i en pressemelding.

Flere tiltak

Fellesforbundet har tidligere kommet med flere innspill om tiltak vi mener kan bedre forholdene i hotell- og restaurant-bransjen. Her er noen av tiltakene:

 • Slå sammen serveringsloven og alkohollovens serveringsbestemmelser til en ny næringslov for utelivet med nye strenge terskler for drift og kompetansekrav på utøvere
 • Gi bedriftene anledning til å drive kontantfritt
 • Styrk ordningen med regionale verneombud
 • Endre bestemmelser om midlertidig ansatte
 • Gjøre det enklere å allmenngjøre tariffavtalen
 • Styrk Arbeidstilsynet og gjør sanksjoner mer effektive
 • Arbeidstilsynet må bruke sanksjonsmulighetene de har
 • Politiet må prioritere arbeidskriminalitet høyere
 • Arbeidskriminalitetssentre i alle politidistrikt
 • Bedre register over bevillinger slik at kommuner kan vurdere søkere på en bedre måte

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Ordinært medlemskap - Kontingenten er på 1,5% av brutto lønn. De fleste lokale avdelinger har en egen administrasjonskontingent – sjekk med din lokalavdeling.

Les mer her

Elevmedlemskap er et medlemskapstilbud til elever som går i den videregående skole innenfor «Fellesforbundets fag», og er helt gratis.

Les mer her

Studentmedlemskap er et medlemskapstilbud til studenter og koster kun kr 500 i året. Medlemskapet betales med to innbetalinger årlig på kr 250.

Les mer her