Fornybar energi – nye muligheter for norsk industri

bilde til nyhetssak

Fellesforbundet mener at det framover må satses på forskning og utvikling av fornybare energikilder i Norge. Det innebærer blant annet en kraftig opprusting av vannkraftindustrien.

Dette er synspunkter Fellesforbundet la fram for Stortinget 10. mai, i høringen om Meld. St. 25 (2015-2016): «Kraft til endring - energipolitikken mot 2030».

I tillegg mener forbundet at det bør satses mer på hydrogen, og at produksjon av bioenergi/biodrivstoff kan gi grunnlag for en ny og stor industri.

Les Fellesforbundets synspunkter på energimeldingen her.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler