Ja-flertall i uravstemningen

Det ble er klart Ja-flertall i uravstemningen for tre overenskomster som ble holdt torsdag.

 

Medlemsdemokrati i lønnsforhandlingene

  • For Fellesforbundet er det et viktig prinsipp at det i alle forhandlingsdelegasjonene skal være et flertall av medlemmer som kommer fra bedriftene, og som lønnes etter den enkelte overenskomst. Det er de lokale tillitsvalgte som skal kjenne på pulsen hva medlemmene mener er viktig, og hvor smertegrensen går under et oppgjør. Og det er medlemmene som til slutt skal si sin mening om resultatet av et tariffoppgjør.
  • Derfor er uravstemningene et avgjørende redskap for å få demokratiet til å fungere. Fellesforbundet har langt bedre oppslutning om sine uravstemninger enn de fleste andre LO-forbund. Dette skyldes god tilrettelegging fra forbundets side og et ekte engasjement fra lokale tillitsvalgte. Demokratiet er på sitt beste når oppslutningen om en uravstemning er høy.