Klart ja-flertall i uravstemning!

bilde til nyhetssak

Resultatene foreligger nå for uravstemningene for Flyoverenskomsten, Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien og Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold. Et stort flertall stemte ja til anbefalte forslag fra lønnsforhandlingene.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler