Velkommen til Oslofjordkonferansen 2016!

bilde til nyhetssak

Er du tillitsvalgt ved en av Fellesforbundets avdelinger innenfor byggfag? Da er du hjertelig velkommen på årets Oslofjordkonferanse 8. juni i Oslo!

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Oslofjord-konferansen er et samarbeidsforum innenfor byggfagene, hvor formålet er erfaringsutveksling og samordning av innsats mot sosial dumping og useriøse aktører med hovedvekt på byggenæringa. Kjernen blir to såkalte "Oslofjordkonferanser" i året. Konferansen kan på eget initiativ vedta uttalelser til Fellesforbundet, LO, myndighetene eller offentligheten.

Konferansen vil holdes i Fellesforbundets lokaler på Lilletorget i Oslo, og starter kl. 10.00 og avsluttes ca. kl. 16.00.

Programkomiteen har i år fokusert på:

- Situasjonen i byggenæringen og innenfor VO-området, status etter tariffoppgjøret

- Likebehandling – presentasjon av en ny FAFO-undersøkelse

- Gjennomgang av EUs Mobilitypackage

Innledere blir: Per Skau fra forbundsledelsen, Roar Abrahamsen fra forbundsstyret, Mona Bråten fra FAFO og Haakon Angel fra LO

Avdelingene må selv dekke reise og eventuell tapt arbeidsfortjeneste for sine deltagere.

Det blir servert lunsj.

Påmeldingsfrist: 13. mai 2016

Meld deg på her.

Last ned program her.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem