Felles innspill til regjeringspartiene

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) har sendt en felles henvendelse med innspill til den felles regjeringsplattformen som Høyre, FrP og Venstre nå skal arbeide med.

I brevet tar de to partene opp flere sentrale punkter innenfor byggenæringen som de ber de mulige regjeringspartiene ta hensyn til.

Klikk her for å lese brevet til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.