Endring i reiseforsikring

Viktig informasjon knyttet til din reiseforsikring som du har igjennom forbundet.

Kjære medlem!

Dear member! Please find important information about your travels insurance offered by Fellesforbundet below.

 

Her kommer viktig informasjon knyttet til reiseforsikringen som du har gjennom ditt medlemskap i Fellesforbundet.

Din reiseforsikring vil bli videreført, men det vil det skje en endring i hvordan den skal betales. Fra 1.1.2020 vil lønnstrekk eller innkreving fra Fellesforbundet til din reiseforsikring opphøre.

Hva må du gjøre: Fra 1.1.2020 må du betale reiseforsikringen selv. Om kort tid vil du motta en faktura fra Sparebank1 sitt forsikringsselskap - Fremtind forsikring.

Mer informasjon vil bli gitt i utsendelse av faktura.

Har du spørsmål, ta kontakt enten på tlf: 23 06 31 00 eller e-post: medlemsavd@fellesforbundet.no

Med vennlig hilsen
Fellesforbundet

 

Information in English:

The insurance, as you know it, will end December 31th 2019. In order to stay insured from January 1st 2020, you’ll have to pay the invoice you will receive shortly. The travel insurance product is the same as your current travel insurance. The insurance is still a Sparebank1 insurance. The difference is that Fremtind Forsikring will bill you individually, which is the insurance company of Sparebank1.

Please feel free to contact Fellesforbundet at phone number 23 06 31 00 or e-mail us at medlemsavd@fellesforbundet.no