Hopp til hovedinnhold

Klimaløsere

Våre medlemmer er klimaløsere. I våre bransjer finnes mange av løsningene for å nå klimamålene.

Fellesforbundets klimaplan

I Fellesforbundets klimaplan viser vi hvordan våre bransjer kan bidra til å omstille Norge.

Klimaomstillingen må være rettferdig. Fellesforbundet mener reelt partssamarbeid og medvirkning i omstillingsprosesser er en forutsetning for å få oppslutning om nødvendige endringer.

Velferdsstatens sikkerhetsnett, bedriftsdemokrati og Hovedavtalens bestemmelser gir tryggere rammer for dette. Det er når samfunnet og bedriftene drar i samme retning at vi kan få til de gode resultatene.

Slik legger vi grunnlaget for et bærekraftig og rettferdig lavutslippssamfunn, med gode arbeidsplasser for alle.