Hopp til hovedinnhold

Klimapolitikk - Våre felles klimaforpliktelser

Fellesforbundet slutter opp om Parisavtalen, og deler målsetningen om drastiske kutt i klimagassutslipp innen 2030, samt at vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Credit_-_Øyvind_Gravås___Woldcam_-__Statoil_-_DJI_0019.jpg
Havvindmøller ved Equinors Hywind-prosjekt. Foto: Øyvind Gravås / Woldcam / Equinor

Ingen kan forholde seg passiv til at menneskeskapt aktivitet bidrar til klimaendringer. Verken som innbyggere eller ansatte i våre ulike næringer. Både jobb og privatliv må bli mer klimavennlig og bærekraftig.

Norge er et lite land, men vi må gjøre det vi kan for å kutte våre egne utslipp i tillegg til å utvikle teknologiske løsninger for utslippsreduksjon som kan tas i bruk verden over.

En vellykket global klimapolitikk vil føre til redusert bruk av olje og gass. Petroleumsnæringens andel av sysselsetting og økonomi vil bli mindre. Det understreker behovet for omstilling både av eksisterende og utvikling av nye næringer. Klimamålene kan nås ved å:

 • Satse på karbonfangst og lagring (CCS)
 • Elektrifisere samfunnet basert på fornybar kraft
 • Effektivisere og redusere energibruken
 • Satse på nye næringer som hydrogen og havvind

Det er våre jobber som kutter utslipp

Hensynet til klima og miljø berører alle våre næringer. Hver dag bidrar Fellesforbundets medlemmer til at industri og næringsliv utvikler seg i mer bærekraftig retning med et lavere miljø- og klimaavtrykk. Det handler eksempelvis om:

 • Ny teknologi som tas i bruk
 • Endring i hvordan arbeidet utføres
 • Hvilke produkter og innsatsfaktorer som benyttes
 • Transportløsninger
 • Energibesparing
 • Gjenbruk og avfallshåndtering

Klimapolitikken må være realistisk og rettferdig slik at den får legitimitet. Brundtland-kommisjonen definerte tre pilarer for bærekraftig utvikling:

 1. Økonomisk utvikling
 2. Sosial utvikling
 3. Miljø