Hopp til hovedinnhold

Hva er en fagforening?

En fagforening er en sammenslutning av arbeidere i samme fag, yrke eller bransje, som har gått sammen om å fremme interessene sine overfor arbeidsgiverne.

I en bedrift der de ansatte er organisert har man rett på flere goder. Dette er regulert i tariffavtalen. De ansatte kan velge tillitsvalgte til å representere seg og forhandle med bedriften. Dersom man trenger det kan man få støtte fra fagforeningen til dette.

Hva er en tariffavtale?

Fagforeningene er demokratiske organisasjoner der lederne velges av medlemmene. En sammenslutning av flere fagforeninger kalles et fagforbund, som f.eks. Fellesforbundet.

I Norge er over halvparten av alle arbeidstakere organisert i fagforeninger. Det er ved å organisere seg at arbeidere i Norge har oppnådd:

  • Gode arbeidsforhold
  • Høye lønninger
  • Et trygt arbeidsmiljø

I land der fagforeningene er svake, er arbeiderne også det. Å være organisert i en fagforening betyr sikkerhet for den enkelte arbeidstaker, og at man bidrar til et tryggere og bedre arbeidsliv for alle.

Fagforeningene er ikke til for å tjene penger, men for å bistå medlemmene når de trenger det.

Når du melder deg inn i en fagforening  blir du del av et fellesskap. Får du vanskeligheter, får du hjelp av fellesskapet. Er du så heldig at du ikke selv får vanskeligheter, er du med på å sikre at andre som trenger det får hjelp.

Dette er solidaritet. Det er klokt for den enkelte av oss – og det er klokt for oss alle, sammen.

I Fellesforbundet kalles fagforeningene avdelinger, du finner alle avdelingene våre her.