Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Nedenfor finner du spørsmål og svar om Fellesforbundet. Scroll nedover eller velg en av følgende snarveier:

Om forbundet

Praktisk om mitt medlemskap

Forsikringer

Dødsfall

Betaling

Endret jobb-/livssituasjon

Diverse

For bedrift/ arbeidsgiver

Information in other languages

 

OM FORBUNDET

Hvem kan bli medlem?

Alle som jobber i Norge kan være medlemmer, så lenge de jobber innenfor Fellesforbundets organisasjonsområder. Dette gjelder enten de er ansatt i et norsk eller utenlandsk firma, og enten de er norske eller utenlandske statsborgere. Fellesforbundet har mange tusen medlemmer fra andre land enn Norge. Meld deg inn her.

Hvem organiserer Fellesforbundet?

Fellesforbundet organiserer arbeidstakere innen et bredt spekter av yrkesgrupper i privat sektor. Studenter, elever og lærlinger er også velkomne som medlemmer hos oss! I dag organiserer vi rundt 160 000 medlemmer innenfor:

 • byggindustrien
 • leverandør-, verksted- og teknologiindustrien
 • transportbransjen
 • tømrere, snekkere, murere og andre som jobber innen byggfagene
 • papir- og treforedlingsindustrien
 • overnattings-, serverings - og cateringvirksomheter på land
 • grafisk personell i aviser, trykkerier, bokbinderier, design- og førtrykksbedrifter og emballasjeindustrien
 • havbruksnæringen
 • bilteknikere, bilmekanikere, billakkerere, lagerarbeidere med flere
 • flymekanikere og flyarbeidere
 • tekstil og konfeksjon
 • jordbruks-/avløserarbeid, gartnerarbeid, planteskoler og skogbruk, naturforvaltning og skogplantebransjen
 • medarbeidere i arbeidsmarkedsbedriftene
 • arbeidstakere som har varig tilrettelagt arbeid

Hva slags medlemsfordeler får jeg i Fellesforbundet?

Som medlem i Fellesforbundet er du med i et fellesskap som jobber for rettferdige lønns- og arbeidsforhold for deg og din bransje, og for en rekke andre bransjer i norsk arbeidsliv. Våre tillitsvalgte i mer enn 5000 bedrifter over hele landet jobber for deg, og kan bistå hvis du trenger hjelp på din arbeidsplass. Når du er med i fellesskapet, er du også med å bestemme hva vi skal jobbe for. 

I tillegg får du gode forsikringsordninger og andre fordeler gjennom LO favør. Les om alle medlemsfordelene her.

PRAKTISK OM MITT MEDLEMSKAP

Hvordan melder jeg meg inn?

Meld deg inn her.

Hvordan melder jeg meg ut?

Du må sende en skriftlig oppsigelse til den avdelingen du tilhører. Du kan sjekke hvilken avdeling du tilhører på "Min Side".
Vær oppmerksom på at når du melder deg ut mister du:

 • Forsikringene gjennom LOfavør; innboforsikring, fritidsulykkeforsikring og grunnforsikring
 • Stipendordninger
 • Medlemsfordeler gjennom LO-favør, (rabatter)
 • Hvis du skal melde deg inn i et annet forbund, vil LOfavør Innboforsikringen videreføres.

Er det oppsigelsestid ved utmelding?

Nei, vi har ingen oppsigelsestid ved utmeldelse.

Hvordan logger jeg meg inn på "Min side"?

Hvis du er medlem, må du aktivere en brukerkonto før du logger deg inn på "Min side".
Kriteriene er: 

 • 9-sifret medlemsnummer (70xxxxxxx)
 • Personnummer (de 5 siste sifrene i fødselsnummeret)
 • Legg inn e-post adresse og lag passord som må inneholde minimum 8 tegn (små/store bokstaver samt siffer).

Hvis du prøver å logge inn uten å ha laget bruker, vil du få en feilmelding. 
Har du glemt passord og får feilmelding når du bestiller et nytt, så kan det være fordi du ligger inne med feil e-post adresse i Fellesforbundets medlemssystem. Ta kontakt på e-post medlemsavd@fellesforbundet.no eller på telefon 23063100 for å få endret denne.

Hvilken avdeling tilhører jeg?

Logg inn på "Min side" via Fellesforbundets hjemmeside (husk å registrere ny bruker ved første gangs bruk, se over), der vil du finne hvilken avdeling du tilhører. Du finner kontaktopplysninger og åpningstider om din avdeling ved å velge fylke i denne oversikten.

Hvordan endrer jeg adresse?

Logg inn på "Min side" via Fellesforbundets hjemmeside (husk å registrere ny bruker ved første gangs bruk), der kan du endre adressen din selv.
Dersom du ikke har tilgang til "Min side" kan du melde adresseendring på e-post medlemsavd@fellesforbundet.no eller på telefon 23063100.

FORSIKRINGER

Hva slags forsikringer får jeg som medlem i Fellesforbundet?

Fellesforbundet har tre obligatoriske forsikringsordninger som er knyttet til medlemskapet:

 • LOfavør Innboforsikring er en fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre. Gjelder ikke elevmedlemmer
 • LOfavør Grunnforsikring gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer

Hvordan melder jeg skade?

Skade meldes hos SpareBank1 ved å fylle ut deres skjema på nett.

DØDSFALL

Hvordan går jeg fram ved dødsfall?

I forbindelse med dødsfall kan du melde fra til forsikringsselskapet ditt, LOfavør, ved å fylle ut skjemaet "melding om dødsfall"

For å melde fra til Fellesforbundet, send oss en mail til medlemsavd@fellesforbundet.no eller ring oss på 23063100.

Direkteoppgjør i forbindelse med dødsfall

Dersom et medlem er gått bort, har ektefelle eller samboer krav på utbetaling av LOfavør Grunnforsikring. Dette gjøres enklest ved å fylle ut webskjema.
Du kan også ringe dem på 21025058. Du trenger ikke å sende inn skifteattest ved direkteoppgjør.
Dersom medlemmet ikke har ektefelle eller samboer må skjema "melding om dødsfall" fylles ut. Skifteattest må vedlegges.

BETALING

Hvordan oppretter jeg avtalegiro eller e-faktura?

Avtalegiro kan kun de som betaler minstekontingenten opprette. E-faktura kan alle opprette. Dette gjøres i din nettbank.

Hva er minstekontingent?

Minstekontingenten er på kr. 185,- og er for medlemmer som er på arbeidsavklaringspenger, i permisjon, arbeidsledige med dagpenger og uføre- og alderspensjonister.

Hvor mye skal jeg betale i kontingent?

Du betaler en prosentsats av bruttoinntekten din, altså inntekt før skatt. Prosentsatsen du betaler avhenger av hvilken avdeling du tilhører. Se oversikt over Fellesforbundets lokale avdelingers prosentsatser her.

Hvorfor får jeg giro når jeg har automatisk trekk?

Dersom man ikke er trukket i kontingent av arbeidsgiver en måned, vil det gå ut giro for denne perioden.

Skal det trekkes kontingent av feriepenger?

Ja, kontingent skal trekkes av feriepenger.

Hvorfor sender dere giroer uten beløp?

Medlem: Årsaken til at det ikke står beløp på giroen er fordi bedriften du jobber hos ikke har en kontingenttrekkavtale/tariffavtale hos oss, og du må dermed selv regne ut beløpet som skal innbetales for perioden.

ENDRET JOBB-/LIVSSITUASJON

Hva gjør jeg hvis jeg bytter jobb?

Ta kontakt med din lokale avdeling og gi dem beskjed om at du har byttet jobb.

Jeg har blitt pensjonist, hva skjer med medlemskapet mitt og hva gjør jeg?

Du kan fortsatt være medlem i Fellesforbundet selv om du har blitt pensjonist. Du beholder de samme medlemsfordeler som tidligere. Du betaler minstekontingent, men hvis du har sammenhengende medlemskap i 25 år eller mer, blir du fritatt fra kontingent. Det er viktig at du gir beskjed til din lokale avdeling om dette.

Jeg har blitt ufør, hva gjør jeg?

Du har rett på minstekontingent, og dersom du har vært sammenhengende medlem i 25 år eller mer, og er 100% ufør, blir du fritatt fra kontingent. Dette må dokumenteres med vedtak fra NAV. Du må selv gi beskjed til din lokale avdeling.

DIVERSE

Hvem kan søke om stipend fra LOs utdanningsfond?

Du kan søke LOs utdanningsfond hvis du oppfyller ett av følgende krav:
1. Sammenhengende medlemskap i LO i de tre siste årene hos en arbeidsgiver som er på en overenskomst.
2. Sammenhengende medlemskap i LO i ett år og skal ta allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse eller søker stipend som praksiskandidat etter § 3,5 i opplæringsloven. Du må ha jobbet/jobber hos en arbeidsgiver som er på overenskomst.

Student omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem, og hvis de før dette tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Hvem kan jeg snakke med om mine rettigheter, lover, regler o.l?

Lokalavdelingen din kjenner best til din bransje og yrkessituasjon, og kan svare på spørsmål du måtte ha. Vet du ikke hvilken avdeling du tilhører, finner du dette på Min side.

FOR BEDRIFT/ ARBEIDSGIVER

Kan jeg motta giro på e-post?

Ja, vi tilbyr faktura på e-post til alle bedrifter vi har trekkavtale/tariffavtale med.

Tilbyr dere EHF-faktura?

Nei, vi tilbyr ikke EHF-faktura.

Hvorfor sender dere giroer uten beløp?

Arbeidsgiver: Ettersom beløpet som betales regnes ut av bruttoinntekt til medlemmene, vet vi ikke hvilket beløp som skal betales inn av hver enkelt bedrift. Bedrifter må derfor sende trekklister som viser hvor mye medlemmene er trukket i perioden det gjelder.