Hopp til hovedinnhold

Prinsipper og vedtekter

Forbundsstyret har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og tillitsvalgte i alle Fellesforbundets organisasjonsledd.

De etiske retningslinjene kan gi tips om hvordan vi skal oppføre oss i tjenestesammenheng eller hvordan behandle en varslingssak hvor noen vi kjenner er involvert. Her finner du også mer informasjon om varsling og om forbundets varslingsutvalg.

Etiske retningslinjer - kortversjon

Innkjøpspolitikk

Overordnet mål for innkjøp i Fellesforbundet er å skaffe produkter og tjenester fra eksterne kilder, som er nødvendig for å drive, opprettholde og styre Fellesforbundets aktiviteter, på best mulig vilkår og på best mulig måte.

Les mer