Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Behov for å gjennomgå bemanningsbransjen

Onsdag 2. mars deltok Fellesforbundet på en høring om sosial dumping og useriøst arbeidsliv på Stortinget. Forbundet ønsker økt fokus på bemanningsbransjen og et trygt, organisert arbeidsliv.

Høringen  gjennomgikk et representantskapsforslag fra SV om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping.

- Tiltakene SV foreslår samsvarer med Fellesforbundets standpunkter. Men det er et «hull» i forslaget: Bemanningsbransjen. Fellesforbundet ønsket i høringen å sette på dagsorden en helhetlig gjennomgang av regelverket rundt innleie, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, som stilte i arbeids- og sosialkomiteen sammen med rådgiver Jens-Petter Hagen.

Fellesforbundet ønsket i tillegg på belyse at innleie nå i mange tilfeller erstatter faste ansettelser i byggebransjen. Innleie bidrar dessuten til å fremme konkurranse på lønnsvilkår og ikke på produktivitet.

Det offentlige må stille krav

Det offentlige har stor makt som innkjøper. Og Fellesforbundet slutter seg til SVs forslag om å pålegge det offentlige å stille krav om seriøsitet i byggebransjen. SV ønsker den såkalte Telemarksmodellen  som regelverk for offentlige anskaffelser i Norge.

- Vi vil imidlertid advare mot at man låser deg stil én modell – man kan ha ulike behov for eksempel i ulike kommuner. Telemarksmodellen og avtalen mellom Fellesforbundet, BNL, DIFI og KS  er begge gode modeller, sier Steinar Krogstad.

Krogstad opplever at det allerede eksisterer en bred politisk forståelse for utfordringene rundt arbeidskriminalitet i byggebransjen.
- Jeg håper at Stortinget vil gå inn for de fleste av SVs forslag – eller jobbe videre med dem.