Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Uklokt å legge ned Andøya flystasjon

Det sier forbundssekretær Hege S. Espe, som 28. september deltok på markeringen «Bevar Andøya flystasjon» foran Stortinget. Forbundsleder Jørn Eggum deltok på en tilsvarende markering på Andøya sammen med LO-leder Gerd Kristiansen.

Markeringen ble arrangert av aksjonsgruppa Bevar Andøya flystasjon. Bakgrunnen er regjeringens framlagte langtidsplan for forsvaret, der blant annet Andøya flystasjon foreslås nedlagt og flyttet til Evenes.

- Kompetanseklyngen som er bygget opp med Space-senteret og testsenteret på Andøya er avhengig av å ha en militær flybase i nærheten. Andøya brukes mye av NATO-allierte som skal teste våpen. Flyttes flystasjonen til Evenes, vil grunnlaget for testsenteret forsvinne, uttalte Espe under dagens markering ved Stortinget.

- Av hensyn til de senere årenes sikkerhetssituasjon mener vi også det er uklokt å legge ned dagens militærbevoktede flyplass på Andøya, fortsatte Espe.

Espe stilte selvsagt også på arrangementet for å støtte Fellesforbundets medlemmer som er ansatt ved de militære verkstedene på Andøya, som nå står i fare for å miste arbeidsplassene.

Les Fellesforbundets tidligere uttalelser om regjeringens langtidsplan her.

Delt løsning

I likhet med aksjonsgruppa Bevar Andøya flystasjon ønsker Fellesforbundet en delt løsning mellom Evenes og Andøya. Det innebærer at Forsvarets jagerfly får base på Evenes, mens overvåkningen (dvs. Orion-flyene) beholdes på Andøya.

Mange har engasjert seg mot nedleggelse, blant annet via Facebook-gruppa Bevar Andøya flystasjon som teller nærmere 14 000 medlemmer. I tillegg til Fellesforbundet støtter en rekke andre LO-forbund aksjonen. På dagens markering på Andøya holdt både forbundsleder Jørn Eggum og LO-leder Gerd Kristiansen appell. Det samme gjorde innledere fra Norsk Offisersforbund, Andøy Arbeiderparti og YS-stat. Appellene fra Andøya ble direkteoverført til de frammøtte utenfor Stortinget.

- Det er klart at oppmøtet på Andøya er størst i dag, men jeg er glad for at aksjonsgruppa klarte å stable såpass mange på beina midt i uken til markeringen her i Oslo, for å støtte et lite samfunn langt nord. Overføringen via storskjerm ga oss følelsen av å være på samme arrangement som dem, uttalte en fornøyd Hege Espe i etterkant.

Om lag 8000 underskrifter

Om lag 8000 underskrifter som er samlet inn under et opprop mot nedleggelse, ble overlevert Anniken Huitfeldt, leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

På spørsmålet om hun tror at Stortinget vil lytte til aksjonistene, svarte forbundssekretæren:

- Det håper jeg inderlig. Jeg forventer at komiteen vil gå nærmere inn på tallgrunnlaget for nedleggelsen og på de praktiske sidene av saken. Kompetanseklyngen på Andøya tiltrekker seg ung arbeidskraft og har et godt fagmiljø. Man kan ikke forvente at dette miljøet vil flytte til Evenes. Dermed må kompetansen skapes på nytt, og mange års kunnskapsoppbygging fra Andøya vil gå tapt.