Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forsvarsindustrien trenger forutsigbare eksportregler

Forsvarsindustrien er viktig for framtidig innovasjon og arbeidsplasser i Norge. – Da må vi ha et forutsigbart eksportregelverk, sier Fellesforbundets Jørn Prangerød (t.v.) som deltok i en høring om temaet 29.9.

- Det er bred enighet om at Norge må satse på kompetanse. I en global verden med stadig tøffere konkurranse betyr det at vi må ha næringer i dette landet som kan bære det lønns- og kostnadsnivå vi har. Forsvarsindustrien har vist at den kan det, sier rådgiver ved samfunnspolitisk avdeling, Jørn Prangerød.

Prangerød understreker videre at det er helt avgjørende med langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for eksport, og siden forsvarsindustrien av naturlige årsaker er veldig "politisk", så er det ekstremt viktig at det er bred tilslutning om dette i Stortinget.

I høring med LO

Høringen om Meld. St. 36 (2015-2016) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, ble holdt i Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Prangerød fremmet Fellesforbundets synspunkter sammen med Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO, og Marianne Breiland, rådgiver i LO.

Fellesforbundet har vært veldig tydelig på at byggingen av de nye kystvaktskipene bør framskyndes, at de samles i ett prosjekt og at de bygges i Norge. Nå er det viktig at regjeringen setter av midler i Statsbudsjettet, slik at byggeprosessen kommer i gang.

Skeptisk til tilbakeholdelse av eksportlisens

I høringen uttrykte Prangerød også undring over hvorfor UD, nå som FN og EU sanksjonene mot Iran er lettet på, fortsatt holder igjen eksportlisens for Båtservice Mandal. Selskapet har inngått kontrakt på med havnemyndighetene Iran om å leveresivile redningsfartøy.

- For oss er det ikke helt enkelt å se forskjellen på den kontrakten og at amerikanere, franskmenn og andre er aktive bl.a. med salg av fly til Iran. Eksportlisens vil kunne bety oppbygning av 60-70 arbeidsplasser i verftsnæringen i en del av landet som er svært hardt rammet av oljebremsen, utalte Prangerød.

Forsvaret – viktig for næringsutviklingen

Forsvarsindustrien er viktig både for Forsvaret og for næringsutviklingen i Norge. Bedriftenes kunnskap og kompetanse er en del av norsk forsvarsevne da våre forhold krever nasjonale løsninger og tilpasninger.

Samtidig er Forsvarsindustrien en høyteknologisk næring med kompetansebaserte arbeidsplasser. Næringen representerer rundt 5000 årsverk i om lag 140 ulike bedrifter som er lokalisert i de fleste fylkene i Norge.