Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Anbefalt forslag for Industrioverenskomsten

Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om et anbefalt forslag for Industrioverenskomsten.

– Vi har fått regjeringa med på en utredning som vil sette fart i arbeidet med å gi en bedre tjenestepensjon i privat sektor. Utredningen skal omhandle opptjening av pensjon fra første tjente krone, ved jobbytte og stillingsbrøk, forteller forbundsleder Jørn Eggum.

Permitteringsregler

- I tillegg har vi fått regjeringa med på å utvide perioden for å kunne motta dagpenger under permittering til 52 uker.

- Det blir ikke gitt noe generelt tillegg, men derimot et lønnstillegg på kr 2,- for Teko-delen. Rammen for oppgjøret blir på 2,4 prosent, sier forbundslederen.

ENIGHET I FRONTFAGET: Forbundsleder Jørn Eggum, riksmekler Nils Dalseide, mekler Kine Steinsvik og administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen

Reise, kost og losji

Eggum er glad for at forbundet har fått til presiseringer av forståelsen av hva som ligger i begrepet arbeid utenfor bedrift, for å sikre at arbeidstakere som blir utsendt til arbeid skal ha dekning for reise, kost og losji, samt bortetillegg.

Innleie

- Arbeidsgivers krav om å gjøre VO-delens bilag 3 i større grad mulig å bruke overfor lokalt personell, er slått tilbake - det samme er kravet om anledning til å gjennomsnittsberegne den ordinære arbeidstiden slik at det kan jobbes inntil 60 timer i enkeltuker. I tillegg fikk vi avverget arbeidsgivers krav om at bortetillegget i VO-delens reisebestemmelse skulle halveres, sier Jørn Eggum.

Sykepenger

Fellesforbundet har fått Norsk Industri med på en henstilling til bedriftene om likebehandling av arbeidere og funksjonærer ved forskuttering av sykepenger.

Lærlinger

Lærlinger som ikke består fag/svenneprøve har fått bedre muligheter til å forlenge læretida for å gå opp til fornyet prøve. Fellesforbundet har også fått avvist arbeidsgivernes forsøk svekke lønnsutviklingen på Teko-delen.

 

Last ned løpeseddel her

Riksmeklerens møtebok kan lastes ned her

Last ned løpeseddel på engelsk