Hopp til hovedinnhold

Spørreundersøkelse om seksuell trakassering

13. juni sendte forskningsstiftelsen FAFO ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer innen hotell, restaurant og reiseliv som vi har mailadresse til. Det er forbundets likestillings- og likeverdsutvalg som våren 2015 tok initiativ overfor LO, for å øke kunnskapen om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Les mer her.

Denne pilotundersøkelsen går også til Fagforbundets medlemmer innen helse- og sosialsektoren. Disse bransjene er valgt ut fra funn i SSBs levekårsundersøkelse 2013.

Vi håper at du som medlem tar deg tid til å besvare undersøkelsen når du mottar den.

Fellesforbundet er opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø og mener det er viktig å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet. Mer kunnskap om temaet vil gjøre oss bedre rustet til å jobbe for å forhindre at våre medlemmer utsettes for dette.

På forhånd takk,

Hege Espe
Leder for Fellesforbundets likestillings- og likeverdsutvalg