Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Spørreundersøkelse om seksuell trakassering

13. juni sendte forskningsstiftelsen FAFO ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer innen hotell, restaurant og reiseliv som vi har mailadresse til. Det er forbundets likestillings- og likeverdsutvalg som våren 2015 tok initiativ overfor LO, for å øke kunnskapen om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Les mer her.

Denne pilotundersøkelsen går også til Fagforbundets medlemmer innen helse- og sosialsektoren. Disse bransjene er valgt ut fra funn i SSBs levekårsundersøkelse 2013.

Vi håper at du som medlem tar deg tid til å besvare undersøkelsen når du mottar den.

Fellesforbundet er opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø og mener det er viktig å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet. Mer kunnskap om temaet vil gjøre oss bedre rustet til å jobbe for å forhindre at våre medlemmer utsettes for dette.

På forhånd takk,

Hege Espe
Leder for Fellesforbundets likestillings- og likeverdsutvalg