Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tariff2018: Bedre AFP, høyere lønn og tiltak mot sosial dumping

Det ble i dag enighet mellom LO og NHO om årets tariffoppgjør, mer enn 16 timer på overtid. - Det har vært tøffe tak der vi har oppnådd mye, men ikke alt, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

AFP

LO har fått til gode resultater innen AFP. Man tetter viktige hull i ordningen, og får eget tilskudd til pensjon for sliterne i arbeidslivet.

I tillegg igangsettes et omfattende utredningsarbeid for en mer rettferdig AFP-ordning. - Det blir viktig for våre medlemmer, fastslår forbundslederen.

God løsning for reise, kost, losji

Spesielt gledelig er det for Fellesforbundet at vi har fått til en god løsning på spørsmålet om reise, kost og losji. - Vi får bedre verktøy mot useriøse arbeidsgivere som til nå har omgått regelverket og bedrevet sosial dumping, forklarer Eggum. 

Se egen sak om reise, kost og losji.

Kjøpekraft

Oppgjøret innfrir kravet om økt kjøpekraft for alle.

Det blir gitt et generelt tillegg på kr. 1,- og lavtlønnstillegg på kr. 2,50. - Dette gir våre medlemmer økt lønn og kjøpekraft, noe vi har vært tydelige på at er svært viktig for oss, sier Jørn Eggum. 

Godt resultat

-Sist må det presiseres at vi er skuffet over lite bevegelse rundt obligatorisk tjenestepensjon og spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone.  Denne kampen er på ingen måte over, og blir altså ikke en del av resultatene i årets oppgjør, sier forbundslederen.

- I sum mener jeg resultatet er godt. Spesielt når det gjelder løsningene for AFP og reise, kost, losji, konkluderer Eggum; - Derfor vil jeg anbefale våre medlemmer å si ja til dette resultatet, avslutter han.

Les LOs pressemelding her.