Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krav om reise, kost, losji innfridd

Nesten 16 timer etter at meklingsfristen gikk ut ble LO og NHO i dag enige i årets tariffoppgjør. Enigheten innebærer også at Fellesforbundets krav rundt reise, kost og losji (RKL) er innfridd.

-Vi gikk inn i RKL-forhandlingene med et tydelig hovedkrav, nemlig å få fjernet tariffbestemmelsens unntak om at personer «inntatt på stedet» ikke skal få dekket utgifter til reise, kost og losji av arbeidsgiver. Dette unntaket har bidratt til opprettelse av såkalte «postkassebedrifter» og ført til sosial dumping over hele landet, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Useriøsitet begrenses

Først og fremst vil man nå få likere konkurransevilkår for norske små og mellomstore underleverandører.

-Vi har opplevd gang på gang at lokal arbeidskraft utkonkurreres av useriøse firmaer som opererer med «postkassebedrifter», der hensikten er å skyve kostnader for reise kost og losji over på de ansatte. Det skal stoppes nå, sier Eggum.

Klarere bestemmelser i tariffavtalen

Nå blir tariffavtalen klarere på hva som skal til før man kan kalle seg en bedrift og hvordan ansatte skal tilknyttes bedriften:

En bedrift må være klart identifiserbar på stedet og ha en reell organisering med egen ledelse.  

Dessuten skal arbeidstagere ha et tydelig definert fast arbeidssted i sin kontrakt og ikke kunne flyttes mellom ulike arbeidssteder uten å få dekket reise, kost og losji.

De samme rettighetene skal sikres for de ansatte hos bedriftenes underleverandører.

Samarbeid om gråsoner

Partene er også enige om å igangsette et arbeid om hvordan «gråsonetilfeller» behandles.

-For oss er det viktig at Norsk Industri blir med på et felles informasjonsarbeid om hvordan de nye bestemmelsene skal forstås og brukes. Slik håper vi det blir færre konflikter om dette i bedriftene, avslutter Jørn Eggum.  

Les om hele resultatet fra meklingen her.