Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Byggenæringen: Ny avtale kan gi bedre forutsigbarhet

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) er enige om at ingen skal ansettes med en stillingsgrad lavere enn 80 prosent. – Dette tar oss ett skritt nærmere anstendige arbeidsforhold i byggebransjen, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Den nye avtalen stiller krav til innleier om at bemanningsbyrået praktiserer og faktisk kan dokumentere minimum 80 % stillingsandel og forutsigbare arbeidsperioder, for ansatte som leies ut til bygg- og anleggsarbeid.

– De ansatte har ikke visst når de skal arbeide, eller hvor mye de skal arbeide, sier Krogstad.

– Denne avtalen vil først og fremst løse problemene med veldig lave stillingsgrader. Den vil kunne gi ansatte i byggnæringen mer forutsigbarhet og et mer verdig arbeidsliv, mener Krogstad.

Her er noen av de andre punktene i avtalen:

• Innleie fra bemanningsbyrå skal kun skje innenfor de vilkår og intensjoner som følger av arbeidsmiljøloven og FOB. Partene skal fortsette med aktiv opplæring av sine medlemmer/ medlemsbedrifter for å sikre nødvendig kompetanse og kunnskap om relevant regelverk. All omgåelse av regelverk skal forebygges

• Før innleie avtales skal de lokale parter vurdere behovet, muligheten for ansettelser og leie fra andre produksjonsbedrifter

• Innleiere av arbeidskraft bør være bevisst sin bestillermakt og gå foran som rollemodeller for å sikre et seriøst arbeidsliv

Se hele avtalen her

Les mer på NRK.no