Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Landsmøtet 2019: EØS, bemanningsbransjen, klima og bompenger

Fellesforbundets åttende ordinære landsmøte er ved veis ende. Her er noen av spørsmålene som ble behandlet.

EØS: Landsmøtet vil ha en offentlig utredning av EØS-avtalen.

Vindkraft: Landsmøtet er ikke prinsipielt imot landbasert vindkraft, men vil advare mot utbygging i konfliktfylte områder med overkjøring av lokale ressurs-, natur- og miljøinteresser.

Bemanningsbransjen: Fellesforbundet vil jobbe for at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles, og at arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave.

Karbonfangst og -lagring (CCS): Landsmøtet mener karbonfangst og -lagring er en forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen.

Bompenger: Den økte bruken av bomfinansiering rammer svært mange av Fellesforbundets medlemmer. Det statlige bidraget til veibygging må økes, og det bør utredes en ny modell med brukerbetaling som har sosial profil.

Etter- og videreutdanning: Landsmøtet mener det trengs en kraftfull reform for etter- og videreutdanning for de mange og ikke for de få.

Pensjon: Det er i dag tilnærmet umulig for arbeidstakere å få oversikt over hva arbeidsgiver har innbetalt i pensjonspremie. Landsmøtet krever derfor at innbetalt beløp må komme klart fram på lønnsslippen. 

Arbeidsavklaringspenger (AAP): Landsmøtet mener at perioden for å ta imot AAP må forlenges til minst fire år, inntil et bedre system for avklaring er kommet på plass. 

Palestina: Fellesforbundets landsmøte krever at den norske regjeringen anerkjenner Palestina som selvstendig stat.

I tillegg har landsmøtet vedtatt å inkludere advokatforsikring/hjelp og reiseforsikring som en frivillig del av medlemstilbudet.

Utfyllende dokumentasjon kommer.

English version.

Les også egen sak om nyvalgt ledelse. 

Foto: Morten Løberg