Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

God dialog med tillitsvalgte

Resultatet av busstreiken skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Fellesforbundet samler nå tillitsvalgte i bussbransjen.

Peter Hansen og Jørn Eggum snakker med en gruppe bussjåfører på møte i Oslo kongressenter.
Peter Hansen og Jørn Eggum møtte tjuetalls tillitsvalgte fra bussbransjen i Oslo og Viken. Foto: John Trygve Tollefsen

I dag møtte Fellesforbundets leder Jørn Eggum tillitsvalgte fra Oslo og Viken. Det kom tydelige tilbakemeldinger fra de tillitsvalgte. Mange skulle gjerne sett at busstreiken fortsatte.

Eggum forteller at han har fått mange tilbakemeldinger.

– Noen er glade for at streiken er over, noen er usikre på hva resultatet betyr og noen er misfornøyde med resultatet, oppsummerer Eggum.

– Nå er det opp til medlemmene å bestemme.

 

Økonomisk resultat

Busstreiken ble avsluttet 1. oktober, etter møter mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet, YTF, Fagforbundet og Jernbaneforbundet.

Et sentralt krav i streiken var å følge opp bussbransjeavtalen, som sier at lønna skal opp på et nivå mer på linje med industriarbeiderne.

Med resultatet framforhandlet etter streiken, minsker dette gapet. For bussjåførene med fagbrev innebærer dette en timelønnsøkning på minst ni kroner innen 1. april 2021.

Det er også avtalt at arbeidstakere og arbeidsgivere skal diskutere seg fram til løsninger på utfordringer knyttet til skift og andre vilkår for bussjåførene.

Jørn Eggum anbefalte resultatet arbeidstakerne og arbeidsgiverne kom fram til.

– Dette oppgjøret er ikke noe å rope halleluja for, men det var for godt til å stemme ned, sier han.

Les mer om resultatet

Krevende bakteppe

Eggum minnet om bakteppet for årets oppgjør. Koronaviruset har satt sitt preg på hele samfunnet, og lå også til grunn da frontfaget gjenopptok forhandlingene i høst.

– Deler av NHO ville avlyse oppgjøret og be regjeringen om en lønnslov. Representantskapet vedtok null i sentrale tillegg, null i lokale tillegg, null i lavtlønnstillegg og ingen endringer i tariffavtalene.

Gjennom frontfagsforhandlingene fikk Fellesforbundet avvist alle disse kravene fra NHO. I bussbransjeforhandlingene klarte man å minske gapet mellom bussjåførenes lønn og industriarbeiderlønn.

– Men dette ble ikke noe fett oppgjør. Vi må forholde oss til virkeligheten vi lever i, med høy ledighet og mange permitterte. For bussbransjen peker nå pila oppover. Men jeg har stor respekt for at du ikke handler brød og melk for piler. Det gjør du for kroner.

De fire fagforbundene som samarbeider i bussbransjeavtalen opptrer som en enhet i forhandlingene med arbeidsgiversiden. Et flertall i forhandlingsdelegasjonene anbefalte resultatet.

– Vi er en del av bussbransjeavtalen og står samlet om resultatet av forhandlingene og anbefalingen.

200921-busstreik alnabru-3660.jpg
Forbundsleder Jørn Eggum ønsker høy deltakele i uravstemningen.

Medlemmene bestemmer

Tidspunktet for uravstemningen vil variere fra klubb til klubb. 22. oktober er fristen for at alle klubbene skal ha gjennomført uravstemningen. Eggum oppfordrer alle medlemmer til å si sin mening.

– Det er viktig at flest mulig deltar. Uravstemningen avgjør om oppgjøret er godt nok. Det er der alle medlemmene kan stemme over resultatet

Dersom medlemmene innenfor bussbransjeavtalen sier ja til resultatet, er planen for lønnsøkning og utvalgsarbeid klar. Sier medlemmene nei, er det igjen konflikt i bussbransjen.

– Da går vi ut i streik igjen, slår Eggum fast.

De kommende dagene blir det arrangert informasjonskonferanser i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Vestfold, Telemark, Trondheim og Tromsø.

Ta kontakt med din klubb for spørsmål om uravstemning. Tillitsvalgte kan få  oppfølging fra sin avdeling.