Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Byggfagene forhandler

Akkordlønn, seriøsitet og likestilling er blant hovedsakene for Fellesforbundet under forhandlingene med Byggenæringens Landsforening.

Mann borrer i en dørramme som han holder med andre hånden.
Foto: John Trygve Tollefsen

Torsdag 6. august startet forhandlingene på Fellesoverenskomsten for byggfag.

Dette er den største tariffavtalen for ansatte i byggenæringa, og omfatter over 18000 av Fellesforbundets medlemmer. Forhandlingsleder for Fellesforbundet er forbundssekretær Per Skau.

– Vi støtter 100 prosent opp om kravene i frontfaget, og vil sikre kjøpekraften for våre medlemmer, sier han.

I tillegg vil forbundet arbeide for endringer knyttet til akkordlønnen i bransjen.

– Vi ønsker å forbedre akkordbestemmelsene. De er et viktig element for lønnsfastettelse, men også for utviklinga i byggebransjen, sier Skau.

Per Skau på personalkonferansen 2020
Hamrer løs: Forbundssekretær Per Skau (t.h.) arbeider for viktige endringer i tariffavtalen for byggfag.

Mer enn lønnsforhandlinger

For to år siden var lønnsoppgjøret samordnet mellom LO og NHO. Dette er dermed første omfattende gjennomgang av tariffavtalene på fire år. Fellesforbundet har derfor med seg en solid kravliste.

– Dette er en bransje med mange utfordringer, og derfor har vi mange viktige krav og spesifiseringer i tariffavtalen, ikke minst for å øke seriøsiteten i bransjen, sier Skau og legger til:

– Vi må ha større kontroll på hvilke aktører som er inne på våre byggeplasser. Når underentreprenører er inne på byggeplassen, må det være seriøse forhold også der.

Forbundssekretæren mener bedre bestemmelser i tariffavtalen må motvirke en utvikling der det blir a- og b-lag blant arbeidstakerne.

Flere kvinner i byggebransjen

Både Fellesforbundet og byggenæringa har vært opptatt av å rekruttere flere kvinner til bransjen.

– Et likestilt arbeidsliv er et bedre arbeidsliv. Overenskomsten må ta høyde for tiltak som gjør det mulig å rekruttere bredt til næringa. Dette handler blant annet om garderober og annen tilrettelegging for at begge kjønn skal kunne jobbe i bygg og anlegg, sier Per Skau.

Klar for tøffe tak

Forbundssekretæren er optimistisk før forhandlingsstart, men forventer likevel krevende uker sammen med motparten Byggenæringens Landsforbund.

– Jeg tror det blir tøffe forhandlinger. Jeg mener samtidig at de kravene vi konsentrerer oss om, er viktig krav som begge parter burde være interessert i å få til mye på, slår Per Skau fast.

Se alle datoer for tariffoppgjøret

Krav Fellesoverenskomsten for byggfag