Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Når starter tariffoppgjøret?

Nå er mange av datoene for lønnsoppgjøret klar. Se når din overenskomst skal forhandles.

Forhandlingsdelegasjonene til Fellesforbundet og Norsk industri.
Frontfagsforhandlingene innebærer at Fellesforbundet og Norsk Industri skal forhandle først. Foto: John Trygve Tollefsen

DENNE NYHETSSAKEN ER UTDATERT. FINN ALLE DATOER PÅ:

Fellesforbundet.no/tariffdato2020

Lønnsoppgjøret starter 3. august. Første tariffavtale som skal forhandles, er industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. 

Lønnsoppgjøret startet egentlig 10. mars i år, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Listen oppdateres når flere datoer blir klare.

Overenskomster Tidspunkt
Industrioverenskomsten 3.aug
Fellesoverenskomsten for Byggfag 6.aug
Overenskomsten for Byggeindustrien 10.aug
Speditørtariffen 31.aug
Havne- og Terminaloverenskomsten 31.aug
Schenkeravtalen 31.aug
Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF) 2.sept
Bussbransjeavtalene NHO og Spekter 2.sept
Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2.sept
Grossistoverenskomsten (Virke) 2.sept
Riksavtalen 7.sept
VTA-overenskomsten 8.sept
Transportselskaper i Norge og Gods NHO/NLF 8.sept
Biloverenskomsten 8.sept
AMB overenskomsten 11.sept
Havbruksoverenskomsten 21.sept
Kranoverenskomsten 22.sept
Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri 22.sept
LKAB 22.sept
Oljeavtalen (NHO) 22.sept
Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold 6.okt
Avisbudavtalen 7.okt
Oljeavtalen 9.okt
Naturbruksoverenskomsten 13.okt
Miljøbedrifter i Norge (NHO) 14.okt
Grafisk sivil (Trykk, kartonasje, bok og serigrafisk) 14.okt
Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen 27.okt