Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Frontfaget er i havn

Økt lønn, likhet ved forskuttering av sykepenger og en bedre avtale for offshorearbeidere er noen av Fellesforbundets gjennomslag.

Jørn Eggum, Stein Lier Hansen og Mats Ruland intervjues av presse. (Lønnsoppgjøret 2020.)
Fellesforbundets Jørn Eggum og Stein Lier Hansen i Norsk Industri kom sammen med riksmekler Mats Wilhelm Ruland i mål med frontfagsforhandlingene. Foto: John Trygve Tollefsen

Forbundsleder Jørn Eggum presenterer et meklingsresultat som viser at det er mulig å gjennomføre et lønnsoppgjør, også i koronakrisen.

– Det er tøffe tider for landet. Vi har vært ansvarlige, men ikke naive, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Først fredag klokken 22:38 kunne riksmekler Mats W. Ruland, sammen med Jørn Eggum og Norsk Industris direktør Stein Lier Hansen, slå fast at det er blitt enighet i tarifforhandlingene på Industrioverenskomsten.

Da hadde partene forhandlet over 22 timer på overtid.

–  Vi har sikret noe mer i lønn til alle, men mest til de som har minst. Jeg er sikker på at dagens enighet vil trygge og skape jobber i hele landet, sier Eggum.

Tøffe tak

Frontfaget setter rammene for de øvrige lønnsoppgjørene. Gjennom at konkurranseutsatt industri forhandler først, sikres en lønnsvekst som norsk økonomi tåler. Nå kommer resten av oppgjørene på løpende bånd.

– Det er ikke å legge skjul på at dette har vært en krevende reise. Vi har måttet utsette oppgjøret fra mars til august på grunn av koronasituasjonen. Det har vært steile fronter og stor usikkerhet. Da er det godt å konstatere at vår forhandlingsmodell har klart seg gjennom denne situasjonen, sier Jørn Eggum.

Reelle lokale forhandlinger

I juni vedtok Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) en forhandlingsposisjon på vegne av arbeidsgiverne, hvor utgangspunktet var null endringer i avtalene, null til minstelønn, null i sentrale tillegg og null i lokale forhandlinger.

Meklingsresultatet i frontfaget slår fast at det det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger. Historisk utgjør resultater fra lokale forhandlinger over 70 prosent av lønnsveksten i industrien.

I år blir de lokale forhandlingene særlig viktig på grunn av situasjonen knyttet blant annet til koronavirus.

– Nå er det store forskjeller mellom bedrifter og bransjer. Går det bra i bedriften, skal selvfølgelig de ansatte ha sin andel av den verdiskapingen de har vært med å skape. Her ville NHO at man skulle gå for null. Dette er avvist, sier Eggum.

Forskuttering av sykelønn

Det er fire år siden sist Fellesforbundet og Norsk Industri forhandlet om Industrioverenskomsten. Eggum sier de har fått inn flere viktige endringer og modernisert avtalen. Han trekker fram mer likestilling og midler til utdanning, som viktige resultater.

Det åpnes nå for flere yrkesgrupper inn på Industrioverenskomsten.

– Nye yrkesgrupper vil styrke frontfagets stilling, sier Eggum.

Et annet viktig krav fra Fellesforbundet inn i forhandlingene var lik forskuttering av sykepenger. I dag er det bedrifter hvor de som jobber på kontoret får forskuttert sykelønnen dersom de blir syke, mens de som jobber på gulvet må få pengene fra Nav.

– Framover skal bedriftene ikke lenger gjøre forskjell på yrkesgrupper. Nå skal alle i bedriften likebehandles. Får noen forskuttering av sykelønn, skal også våre ha. Fagbevegelsen former samfunnet gjennom å vinne slike kamper, slår Jørn Eggum fast.

Opprydding i offshore

Gjennom forhandlingene har Fellesforbundet fått inn en rekke endringer i det såkalte offshore-bilaget. Her reguleres både vilkår og lønn for de som arbeider i tilknytning til oljeindustrien, ute på feltene.

– Noen arbeidsgivere har behandlet ansattes hviletid og fritid som sin egen tidskonto. Det blir nå slutt på å skalte og valte med offshore-arbeiderne. Vi sørger for at arbeidstakernes fleksibilitet offshore blir kompensert økonomisk, og at de ansatte blir sikret mer forutsigbarhet og hvile mellom turene, sier Eggum.


Nøkkeltall og fakta i lønnsoppgjøret

 • Med virkning fra 1. april gis det et generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr. time
 • Tekodelen gis et historisk løft med et ekstra tillegg på kr 1,50 pr. time med virkning fra 1. april og et kraftig løft i ansiennitetsstigen
 • Overenskomstens satser (skifttillegg etc.) heves med 6,3 %
 • Minstelønnssatsene heves med mellom kr 7,50 og kr 8,50
 • Nødvendig utvidelse av permitteringsregelverket
 • Etablert partssamarbeid om likestilling
 • 50 millioner fra regjeringen til etterutdanning i Industrifagskolen
 • Det settes klare begrensninger på arbeidsgivernes frihet til å skalte og valte med offshorearbeiderne helt gratis:
  • de kan maksimalt pålegge arbeidstakerne ekstraturer i friperioder tilsvarende 150 timer - alt over dette skal betales fortløpende med overtidstillegg
  • de kan maksimalt la arbeidstakerne sitte hjemme uten arbeid og generere minustid i 75 timer før timene skal anses som arbeidet tid og inngå i årsverket
  • sykefravær skal anses som arbeidet tid og inngå i årsverket så fremt det ikke oppstår etter at årsverket allerede er fylt opp
 • Det åpnes for flere yrkesgrupper til Industrioverenskomsten
 • Nexans skal omfattes av VO-delen av Industrioverenskomsten
 • Likebehandling av alle ansatte ved forskuttering av sykepenger

Meklingsresultatet skal nå til uravstemming blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for dette er 24. september.

Stemmemateriell og annen informasjon blir lagt ut på siden for Industrioverenskomsten når materiellet foreligger.