Hopp til hovedinnhold

Industrioverenskomsten tariffoppgjøret 2024

Enighet på Industrioverenskomsten. Uravstemning 7. mai.

FF-Hele byen.png

Økt kjøpekraft

Med anslått prisvekst på 4,1 prosent innebærer dette resultatet en klar forbedring av kjøpekraften.

Oppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri kalles frontfaget, og dette resultatet vil legge en ramme for hele lønnsoppgjøret.

– Jeg er stolt over at vi nå leverer et resultat som vil bidra til å løfte arbeidsfolk i Norge, etter tre år med reallønnsnedgang. Dette er også et rettferdig lønnsoppgjør, hvor lavtlønte løftes og vi sørger for mindre forskjeller, sier Jørn Eggum.

Etter- og videreutdanningsreform

Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform.

Målet er å sikre kompetanse til omstilling, det grønne skiftet, teknologiutvikling og konkurransekraft. Eggum kaller reformen historisk.

– Fagarbeidere skal få rett til fri med lønn for å utdanne seg, og det skal lages relevante og gode utdanningstilbud, sier forbundslederen. 

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • Generelt tillegg på 7 kr
  • Lavlønnstillegg på 3,50 kr
  • Samlet økning i offshoretillegg på 11 kr
  • De fleste andre satser reguleres med 7,5 prosent
  • Det skal i tillegg føres reelle lokale lønnsforhandlinger
  • I dette oppgjøret er også reisebestemmelsene i avtalen forbedret.

 

- Les mer om resultatet her.