Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Høyere minstelønn og bedre vernebriller

Fellesforbundet møte Byggenæringens landsforening med blankpussede krav for medlemmene i byggeindustrien.

Mann som kutter treverk med sirkelsag.
Fellesforbundet forhandler på vegne av over 6000 medlemmer innen byggeindustrien. Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundet forhandler på vegne av drøyt 6000 medlemmer i byggeindustrien. Det viktigste kravet er å få økt lønna.

– Vi har en forventning om heving av satsene, blant annet på minstelønn. Det er mange som har lav lønn i denne bransjen, sier forhandlingsleder Hege Espe.

Ansatte må få sin del

Gjennom koronakrisen har arbeidsgiverne forsøkt å male et bilde av at næringslivet i Norge går dårlig. Men det er ikke et entydig bilde som tegnes ute på arbeidsplassene. Blant annet har flere byggevarehus meldt om svært gode resultater.

– Deler av bransjen går veldig bra, mens deler av bransjen sliter. Slik er det alle år. Det er en forventning om at overskuddet som de ansatte er med og skaper, også skal deles med de ansatte, slår Espe fast.

Forhandlingslederen er positivt innstilt på å finne gode løsninger sammen med arbeidsgiversiden.

– Jeg forventer at motparten tar kravene våre på alvor, og er villig til å forhandle med oss på en god måte. Det har vi tradisjon for, både i gode og dårlige tider, sier Espe.

200309-Hege Espe-0029.jpg
Klar for lønnsoppgjør: Forbundssekretær Hege Espe er forhandlingsleder for Fellesforbundet på Byggeindustrioverenskomsten. Foto: John Trygve Tollefsen

Flere fagbrev

Frontfagets krav om en kompetansereform er også med inn i disse forhandlingene. Byggeindustrien sitter på mye kompetanse, men har færre svenner og fagarbeidere enn sammenlignbare bransjer.

– Arbeiderne sitter gjerne på mye bedriftsintern kompetanse, men ikke nødvendigvis formell utdanning. Mange av fagene innenfor byggeindustrien har ikke hatt egne utdanningsløp tidligere, sier Espe.

Hun mener det må tas grep for at flere skal kunne få papirer på kunnskapen de besitter.

– Nå handler det om å få flere av de ansatte opp på fagarbeidernivå, sier Espe.

I tillegg ønsker Fellesforbundet at utenlandsk fagutdanning som er godkjent i Norge, skal gi fagarbeidertillegg. Forbundet er også opptatt av at det legges til rette for at lærlinger som ikke består fagprøven, får stå i jobb til de får gå opp på nytt.

Se klart og trygt

Et mindre, men likevel viktig krav, gjelder ansatte som bruker briller. I byggeindustrien er det mye arbeid som krever verneutstyr, uten at dette utstyret nødvendigvis er tilpasset den enkelte.

– Vi fremmer krav om optisk vernebrille for de som trenger det. Å gå med vernebriller utenpå vanlige briller er verken trygt nok eller godt nok. Vi får håpe arbeidsgiver får øynene opp for hvor viktig det er at de ansatte ser skikkelig, sier Espe.