Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Lønn og kompetanse på lager

Nå forhandles tariffavtalen for 3670 medlemmer som jobber på lager og med varedistribusjon. Kjøpekraft, kompetanse og lokale forhandlinger står på kravlista.

Mann kjører truck på lager.
Foto: John Trygve Tollefsen

I dag starter forhandlingene på Grossistoverenskomsten mellom Fellesforbundet og Virke. Avtalen omfatter blant annet de som jobber på lager i de store matvarekjedene.

– Mange av bedriftene på overenskomsten går veldig godt i disse tider, og det er viktig for oss at dette kan tas ut i lønn - særlig lokalt, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Bjørn Anders Jonassen.

Nytt av året er at også de som arbeider på COOPs lager har blitt en del av overenskomsten.

– Det er mye bra i de lokale avtalene hos de som jobber for COOP. Dette er ting vi ønsker å trekke inn i tariffavtalens bestemmelser, sier Jonassen.

Kompetanseheving

Det foregår en forrykende utvikling innenfor lager og logistikk, med stadig mer automatisering og robotisering. Det danner bakteppet for et av de viktigste kravene fra Fellesforbundet.

– For å sikre denne bransjen inn i framtida, trenger vi å utdanne de som jobber her. Dette er vi sikker på at også arbeidsgiver er opptatt av. Vi fremmer derfor krav om et skikkelig kompetanseløft i bransjen, sier Jonassen.

Garantilønn

Grossistoverenskomsten har en bestemmelse om garantert minstelønn. Denne oppjusteres etter faste satser, og er en ordning arbeidsgiversiden ikke er fornøyd med. Jonassen sier at alt skal på bordet under forhandlingene.

– Vi diskuterer alt, men det er helt uaktuelt å røre å garantiinntekten om vi ikke samtidig får garantier for reelle lokale lønnsforhandlinger. Det inkluderer at arbeidstakerne må ha maktmidler dersom det blir konflikt. 

Forhandlingslederen mener også det er viktig at de fagorganiserte sikres lik lønn dersom bestemmelsen endres.

– Dersom vi skal begynne å snakke om endring av garantibestemmelsen, må det komme noe på plass som gjør at fagorganiserte kommer likt ut med uorganiserte, også når fagforeningskontingenten er trukket fra, sier han.

Krav fra frontfaget

Forhandlingene om Industrioverenskomsten ga viktige gjennomslag som også skal med i disse forhandlingene. Forskuttering av sykepenger og mer aktiv likestillingspolitikk er med, i tillegg til sikring av kjøpekraften.

– Vi vil også ha tiltak som styrker det organiserte arbeidslivet og som sikrer at tariffavtalen er skrudd sammen slik at vi kan fortsette å organisere hele bransjen i framtida, avslutter Jonassen.