Hopp til hovedinnhold

Datoer for tariffoppgjøret

Her finner du datoer for når Fellesforbundets overenskomster forhandles i lønnsoppgjøret 2022.

200820-meklingsinnspurt-0396.jpg

Lønnsoppgjøret starter onsdag 9. mars. Første tariffavtale som blir forhandlet er Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Industrien er frontfaget og legger rammene for de kommende forhandlingene.

Vi har opprettet egne sider for de største overenskomstene. Rene bedriftsavtaler kommuniseres direkte med de som er omfattet.

Mars

9.3 Industrioverenskomsten 

17.3 Fellesoverenskomsten for byggfag 

22.3 Overenskomst for byggeindustrien 

April

4.4   Riksavtalen 

20.4 Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 

20.4 Verkstedsoverenskomsten (VO) forsvaret 

21.4 Bussbransjeavtalen

26.4 Flyoverenskomsten 

27.4 Tariffavtale for distribusjon og budtjenester i Foodora 

28.4 Biloverenskomsten 

28.4 Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri 

Mai

2.5   Miljøbedrifter i Norge (NHO) 

3.5   Glassoverenskomsten 

3.5   Grossistoverenskomsten (Virke) 

5.5   Overenskomst for miljøvirksomheter (MEF) 

9.5   Havbruksoverenskomsten

10.5 Transportselskaper i Norge (NHO) 

10.5 Avisbudavtalen

10.5 Godsavtalen

12.5 Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold

19.5 Overenskomsten for bilutleie (NHO)

23.5 Grossistavtalen (NHO)

23.5 Grafisk (Trykk, bok og serigrafisk)

23.5 Kartonasjeoverenskomsten

30.5 Speditøroverenskomsten

30.5 Havne- og Terminaloverenskomsten

30.5 Oljeavtalen (NHO)

30.5 Sandtakoverenskomsten

Juni

1.6    Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen 

2.6    Steinindustrioverenskomsten

2.6    Tannteknikeroverenskomsten

7.6    Taxioverenskomsten

9.6    Wallboardoverenskomsten

10.6  Torvindustrien (Nittedal torvindustri)

13.6  Landforpleiningsavtalen

14.6  VTA-overenskomsten 

21.6  LKAB

21.6  AIB-overenskomsten

21.6  Naturbruksoverenskomsten

24.6  Kranoverenskomsten