Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye permitteringsregler

I forbindelse med koronasituasjonen har regjeringen lagt fram endringer i permitteringsregelverket. Fellesforbundet mener den sosiale profilen må styrkes.

Stoler lent mot kafebord
Foto: Mostphotos

Oppdatert 16.03.2020:

Stortinget har kommet med en forsterket krisepakke

 

Nye regler for permittering

Regjeringen la fram nye regler for permittering fredag 13. mars. Reglene kommer som følge av de store konsekvensene som koronasmitten har fått for økonomi og arbeidsliv. Regelendringen må vedtas i Stortinget før den trer i kraft.

Dersom du permitteres er arbeidsgiver under de foreslåtte reglene kun pliktig å betale lønn i to dager, mot tidligere 15 dager. Tidligere har det vært en regel om tre ventedager uten lønn eller dagpenger. Med de nye reglene går du rett fra lønn til dagpenger.

Omfang av permittering for å få dagpenger foreslås redusert til 40 prosent. Det innebærer at det enklere kan gjennomføres rullerende permittering, slik at man kan fordele byrdene med å være permittert utover flere arbeidstakere.

Les mer på regjeringens nettsider

Fellesforbundets innspill til tiltakene

Forslag om kortere lønnspliktsperiode for arbeidstakere, fjerning av ventedager uten lønn og reduksjon i omfang av permittering er forslag vi stiller oss bak. Det samme gjelder lovendringer som skal sikre arbeidstakere som må være borte fra jobb på grunn av omsorgsoppgaver.

Vi mener staten må sørge for at de som blir permittert opprettholder full lønn gjennom lønnspliktsperioden.

Vi mener at alle som blir permittert eller oppsagt må få dagpenger, også de som i dag ligger under opptjeningsgrensene.

Fellesforbundet understreker verdien i å innrette permitteringene på en solidarisk måte. I en situasjon der man må permittere halve arbeidstokken, kan man eksempelvis heller permittere hele arbeidsstokken til halv stilling. Det innebærer en jevnere fordeling av byrdene ved permittering.

Fellesforbundet har sendt våre innspill til finanskomiteen som førstkommende mandag skal behandle forslagene knyttet til blant annet permittering og dagpenger. 

Les hele Fellesforbundets innspill (PDF)

Hva er en permittering?

I forbindelse med koronaviruset har flere arbeidsgivere varslet permitteringer av ansatte.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker ikke lenger jobber og arbeidsgiver ikke lenger betaler lønn. Arbeidstaker er fortsatt ansattt, og permitteringen er midlertidig.

Arbeidstaker går da over på dagpenger, som utgjør 62,4 prosent av lønnen.

Les mer om permittering hos Arbeidstilsynet

Les mer om dagpenger under permittering hos Nav

Utenlandske arbeidstakere fra EØS-land

Dersom du er en EØS-borger blir permittert, bør du umiddelbart melde deg på Nav som søker av dagpenger. Du må avklare med Nav hvor du kan oppholde deg i dagpengeperioden. Ta opp spørsmål om å dra tilbake til hjemlandet, og informere om at du der vil melde deg som arbeidssøker.

Husk at norske myndigheter har innført karantenebestemmelser i forbindelse med tiltakene mot smitte av koronavirus.

Summary in English

Layoffs occur when an employer can not offer work as a result of temporary circumstances. During layoffs the employee will not be required to work, and will not get paid. The employee is entitled to unemployment benefits.

Read more about layoffs at Nav

The government has proposed new rules on layoffs during the corona virus outbreak. The main difference is that you may be laid off with short notice. Many businesses have already laid off employees, and more are expected to follow.

If you have been laid off, you should contact Nav immediately to apply for benefits. If you are an EEA-citizen you might be allowed to stay in your home country during layoffs. Please be cautious to check this with Nav.

Also note that leaving Norway will result in a quarantine upon returning. This is due to the extraordinary circumstances surrounding the corona outbreak.