Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fornøyd med krisepakke

Forbundsleder Jørn Eggum mener Stortinget har tatt arbeidsfolk på alvor med de nye permitteringsreglene.

Jørn Eggum fotografert i Oslo 28. januar 2020.
Foto: John Trygve Tollefsen

Før helgen foreslo regjeringen endringer i permitteringsregelverket. Etter innspill fra blant annet Fellesforbundet og LO, har partiene på Stortinget tatt grep for å ivareta arbeidstakerne.

– Vi er fornøyde med at partiene på Stortinget har skjerpet den sosiale profilen i de nye permitteringsreglene. Regjeringens forslag hadde gode tiltak for bedriftene, men med stor kostnad for arbeidstakerne. Den uretten har Stortinget nå rettet opp, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Saken fortsetter etter hilsen fra forbundslederen

Venter flere tiltak

Forbundslederen understreker at dette bare må være første runde med tiltak for å sikre folk og arbeidsplasser mens koronosmitten bekjempes.

– Vi står foran ei tøff tid for norsk økonomi. Vi skal stille tydelige krav til myndighetene for å sikre at folk fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Eggum.

Fellesforbundet er nå i full beredskap for å støtte opp om tillitsvalgte ute i bedriftene som rammes.

– Våre tillitsvalgte har stått på for medlemmene helt siden denne situasjonen oppstod. Vi er glad for tydelige tiltak fra Stortinget, og vil nå gjøre det vi kan for å hjelpe medlemmene våre i en tøff tid, sier forbundslederen.

Krisepakken for arbeidstakere og næringsliv har tilslutning fra alle partiene på Stortinget.

Hovedtrekkene i de nye permitteringsreglene

  • Permitterte skal få full lønn (inntil 6G) i 20 dager. Staten tar regningen dag 3–20.
  • Etter 20 dager får du 80 prosent av full lønn av inntekt inntil 3G. Av inntekt mellom 3G og 6G, får 62,4 prosent.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G.
  • Lav momssats reduseres til 8 prosent.
  • Aktivitetskrav i sosiale ytelser stilles i bero inntil videre.
  • Lærlinger som mister plassen sin, vil få en inntektssikring på nivå med det de hadde som lærlinger.
  • De som er hjemme med barn og har nådd grensen for omsorgspenger, vil få en dobling av perioden med omsorgsperioden (20 dager totalt per forelder).
  • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G).