Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Oppgjørets time nærmer seg

Fellesforbundet og Norsk industri starter forhandlingene 10. mars. Tariffoppgjøret i industrien vil ha stor betydning også for andre ansatte.

Lønnsoppgjøret i 2016 var også frontfagsoppgjør. Jørn Eggum og Stein Lier Hansen  hilser før forhandlingene.
Jørn Eggum og Stein Lier Hansen forhandlet direkte i 2016. 10. mars barker de sammen igjen. Foto: Håvard Sæbø/LO Media

Det er altså Jørn Eggum som leder Fellesforbundet og Stein Lier Hansen i NHOs Norsk Industri som møtes først ved forhandlingsbordet denne våren.

Tirsdag 10. mars møtes organisasjonene på vegne av arbeidstakere og arbeidsgivere i industrien for å bli enige om lønn og arbeidsvilkår.

Forbundsvist oppgjør

For to år siden forhandlet LO og NHO sentralt på vegne av alle sine forbund. Det var det vi kaller et samordnet oppgjør.

Årets lønnsoppgjør vil skje forbundsvist. Fellesforbundet forhandler først med industrien, og deretter vil de andre forbundene i LO-familien forhandle med sine motparter i NHO-systemet.

Fellesforbundet krever økt kjøpekraft for medlemmene. I tillegg krever vi blant annet bedre regler for innleie og en skikkelig utdanningsreform som sikrer bedre etter- og videreutdanning.

Les Fellesforbundets krav for oppgjøret

Frontfagsmodellen

Det er mange avtaler som regulerer arbeidslivet vårt. Den første avtalen som forhandles er industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Lønnsoppgjøret som konkurranseutsatt industri tåler, vil også sette rammene for andre bransjer og ansatte. Dermed sørger vi for at norsk arbeidskraft ikke utkonkurreres fra utlandet, men at vi fortsatt har lønnsomme arbeidsplasser i Norge.

Derfor sier vi at industrien er frontfaget. Vi går i front og forhandler en lønnsvekst som også andre bransjer tar hensyn til. Slik bidrar også frontfaget til å begrense lønnsforskjellene mellom arbeidstakere i Norge.

Les mer om frontfagsmodellen i tariffleksikonet

Se LOs tariffpolitiske uttalelse