Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Kompensasjonsordningen for EØS-arbeidstakere er vedtatt

Folketrygdloven endres. Arbeidsgiver er pliktig til å forskuttere sykepenger for ansatte som ikke kan møte på arbeid på grunn av grensestenging.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fellesforbundet sammen med LO har jobbet opp mot Arbeids- og sosialdepartementet for at arbeidstakere som har havnet i denne situasjonen ikke skal stå uten inntekt og nå er endelig kompensasjonsordningen på plass.

– Fellesforbundet er glade for dette vedtaket, selv om det tok altfor lang tid før en ordning kom på plass. Det er skuffende at vi igjen måtte bruke så mye krefter for å få regjeringen til å ivareta kriserammede arbeidsfolk, sier Line Eldring, avdelingsleder for Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.


Arbeidsgivere skal nå betale kompensasjon til ansatte som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner under pandemien. Ordningen gjelder fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og den varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

– Nå forventer vi lynrask behandling av søknadene, det er uholdbart at utestengte skattebetalende arbeidere har gått uten inntekt i månedsvis, uttaler Eldring.


Hvem har rett til sykepenger etter denne forskriften?

  • Du må være medlem i norsk folketrygd.
  • Du er ikke norsk statsborger.
  • Du er ikke folkeregistrert i Norge.
  • Du må være ansatt hos en arbeidsgiver i Norge.
  • Du må ha påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
  • Du må ha jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra NAV i fire uker før datoen det søkes om kompensasjon fra.
  • Du kan ikke samtidig motta andre offentlige ytelser som dekker tapt arbeidsinntekt for samme periode.
  • Har du avsluttet arbeidsforholdet, gjelder retten til sykepenger fra perioden 29. januar 2021 og frem til arbeidsforhold ble avsluttet.


Les alt om ordningen på LO.no eller på nav.no.


Informasjon på engelsk

Nav har laget engelskspråklig informasjon om kompensasjonsordningen.

Les mer på Navs nettsider.