Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

KonKraft oppsummerer 2020 og ser fram mot 2050

KonKraftsamarbeidet har i dag lagt fram to rapporter. En statusrapport for fjoråret og en rapport om bransjens ambisiøse klimamål.

Oljeplattform langt borte i horisonten. Klart blått hav og blå himmel.
Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos

KonKraft er en samarbeidsarena for hele olje- og gassbransjen. Her sitter LO, Fellesforbundet og Industri Energi sitter sammen med Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund.

KonKraft la i dag fram to rapporter som er overlevert ledelsen i Olje- og energidepartementet:

  • Konkurransekraftrapporten oppsummerer viktige saker for KonKraft i 2020. Sentrale tema er: Virkningene av skattepakken, klima og norsk sokkels konkurransekraft sammenlignet med andre områder i verden.
  • Klimarapporten gir en statusoppdatering på hvordan olje- og gassnæringen skal nå de ambisiøse klimamålene næringen satte seg i 2020.

– 2020 har vært et særdeles krevende og aktivt år for oss i KonKraft-samarbeidet, men også et år hvor vi for alvor har sett verdien av tillit i partssamarbeid og den norske modellen, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Stortinget vedtok som kjent en tiltakspakke for olje- og gassindustrien før sommeren i 2020.

– Den bygget på på mange av de innspillene vi i KonKraft hadde gitt. Og virkningene viser seg allerede ved at prosjekter blir gjennomført som planlagt og at sysselsettingen langs kysten opprettholdes, sier Eggum og legger til:

– Vi i Fellesforbundet forventer at selskapene legger til rette for at norske leverandører hevder seg i konkurransen og vinner oppdrag også framover.   

Les mer: Krever tiltak for olje- og gassnæringen