Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Mellomoppgjøret er i gang

Vi krever sikring av kjøpekrafta. Les mer om kravene og hvordan melloppgjøret gjennomføres.

Collage av to bilder: Peggy Følsvik og Ole Erik Almlid er avbildet.
LOs leder Peggy Hessen Følsvik barker sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid. Foto: John Trygve Tollefsen

Onsdag 23. mars har LO presentert sine krav til mellomoppgjøret:

«Med bakgrunn i den endrede situasjonen ved årets mellomoppgjør som følge av pandemien, vil LO sikre medlemmenes kjøpekraft og gjennom sine krav prioritere seriøsitet, likelønn og å motvirke lavlønn.» 

Forskjell fra hovedoppgjør

I 2020 var det et ordinært tariffoppgjør ("hovedoppgjør"). Da sies alle tariffavtaler opp og forhandles på nytt. Selv om dette på folkemunne kalles lønnsoppgjør, forhandler man om mye mer enn lønn.

For eksempel fikk Fellesforbundet gjennomslag for kjønnsdelte garderober på byggeplasser og det ble slutt på at arbeidsgivere kan forskjellsbehandle ansatte når det gjelder forskuttering av sykelønn.

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene forhandles normalt for to år av gangen. Men det står i avtalene at hovedorganisasjonene (som LO og NHO) ved utløp av første avtaleår skal forhandle om sentralt lønnstillegg for alle tariffavtalene under ett. Det er disse forhandlingene vi kaller mellomoppgjør.

Et samordnet oppgjør

Mellomoppgjøret er "samordnet". Det innebærer at hovedorganisasjonene LO og NHO forhandler på vegne av alle sine medlemmer. Fellesforbundet har dermed ikke egne forhandlinger, men vi sitter i forhandlingene som en del av LOs forhandlingsutvalg.

Grunnlaget LO forhandler på, er vedtatt demokratisk i LO.

Les tariffpolitisk uttalelse her

Mellomoppgjøret handler bare om lønn. Det er likevel de samme virkemidlene som gjelder:

  • Blir man ikke enige i forhandlingene, går partene videre til mekling hos Riksmelkeren.
  • Blir det brudd i meklingene har arbeidstakerne rett til å bruke streik som våpen for å få gjennomslag.

Forhandlingene denne uken

Forhandlingene i mellomoppgjøret er planlagt onsdag 24. og torsdag 25. mars. 

Vi holder deg oppdatert!

Bli medlem i Fellesforbundet