Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Mer attraktiv med tariffavtale

Som både medeier og fagforeningsmedlem er Arnt Kåre Hansen ikke i tvil.    – Tariffavtalen viser at vi har rettferdige og ordna forhold.

Arnt Kåre Hansen er medeier hos H2 Bygg i Møre og Romsdal, som fikk tariffavtale i oktober. Han oppfordrer fagorganiserte ledere til å ta ansvar for å skaffe tariffavtale på vegne av sine ansatte.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer i Fellesforbundet. I oktober fikk hele 17 bedrifter tariffavtale med forbundet. En av disse er H2 Bygg på Averøy i Møre og Romsdal.

Arnt Kåre Hansen har vært medeier i bedriften siden 2010. Selv har han lang fartstid som organisert i Fellesforbundet, med over 44 år som medlem. Gjennom årenes løp har han jobbet i flere ulike bransjer, og hatt verv som både hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

– I H2 Bygg er jeg som medeier svært opptatt av å ha godt samhold, tillit, og gode, trygge forhold for de ansatte. Vi er fire ansatte som jobber tett på hverandre, med min sønn som daglig leder, én heltidsansatt og en elev som kombinerer jobben med tømrerutdanning før han kan begynne som lærling, forteller Hansen.

Bedre rekruttering med tariffavtale

For Arnt Kåre var motivasjonen bak å få tariffavtale å tenke fremtidsrettet. Han ønsket å gjøre bedriften mer attraktiv i forbindelse med rekruttering, og vise at bedriften har trygge, ordnede arbeidsforhold.

– Hos H2 bygg er vi få ansatte, med et stort behov for rekruttering. Vi ønsker å rekruttere flere elever og få de så tidlig som mulig ut i arbeidslivet med satsing på norsk arbeidskraft. Da jeg ansatte min nyeste medarbeider forstod jeg at vi måtte ha tariffavtale hvis vi skulle ha flere folk, sier han.

Byggebransjen er preget av mye innleid arbeidskraft og bemanningbyråer som ikke alltid driver like ryddig. Derfor mener Hansen det er positivt at dagens arbeidstakere er mer opptatt av egne arbeidsvilkår, og at de bevisst ser etter bedrifter med tariffavtale.

– Jeg opplever at unge arbeidstakere i dag er opptatt av rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, overtidstillegg og AFP, og at man skal få det man ha krav på. For meg var det derfor essensielt å få tariffavtalen på plass for å vise at vi har rettferdige og ordnede forhold.

Viktig at ledere tar ansvar

Arnt Kåre Hansen forteller om profesjonell og god oppfølging fra Fellesforbundet da avtalen skulle inngås.

– ­Selve prosessen rundt å få tariffavtalen på plass har vært en positiv opplevelse, og har gått knirkefritt helt fra initiativet kom til avtalen var signert. Da jeg tok kontakt med Fellesforbundet avdeling 65 tok de grep omgående, og jeg opplevde at ting skjedde raskt.

Som medeier mener Arnt Kåre Hansen at det er viktig å være et eksempel til etterfølgelse. Han er godt fornøyd med å ha fått tariffavtale og kommer med en klar oppfordring til andre bedriftseiere og ledere.

– Jeg mener det er avgjørende at ledere er pådrivere og initiativtakere for å bli tariffbedrift. Det handler om å ta ansvar på vegne av de ansatte, fastslår Hansen.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

Nye bedrifter med tariffavtale

Bedrift Sted Tariffavtale
Got Services AS avd Produksjon Mandal Industrioverenskomsten VO
USBL Boservice AS avd Øst Oslo Byggfagsavtalen - VIRKE
Suldal Trevare AS Sand Overenskomsten for byggeindustrien
Bertel O. Steen Agder AS Avd Last og Buss Kristiansand Kristiansand S Biloverenskomsten
The Switch Marine Drives Norway AS avd Sagvåg Sagvåg Industrioverenskomsten VO
USBL Boservice AS avd Bjørvika Oslo Byggfagsavtalen - VIRKE
Compass Group Norge AS Vedal Utvikling Oslo Riksavtalen 
JPA Entreprenør AS Nøtterøy Byggfagsavtalen - VIRKE
H2 Bygg AS Averøy Byggfagsavtalen - VIRKE
Erko Settefisk AS Bergen Havbruksoverenskomsten
Hellvik Hus Søgne AS Søgne Fellesoverenskomsten for byggfag
Zero Five AS Mcdonald's Arken Avd 61 Ulset Riksavtalen
Scandic Hotels AS Scandic Lillestrøm Lillestrøm Riksavtalen 
Kem Prosjekt AS Malm Fellesoverenskomsten for byggfag
Næstby Fabrikk AS Mosjøen Overenskomst for byggeindustrien
XL-Bygg Søgne AS avd Handel Søgne Overenskomst for byggeindustrien
Spiker 1 AS Mosjøen Fellesoverenskomsten for byggfag