Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ny jobbhverdag med tariffavtale

- Da vi fikk tariffavtale i bedriften gikk vi fra å ha null medbestemmelserett til å få stor innflytelse over egen arbeidshverdag, forteller klubbleder Daniel Kristiansen.

Tariffavtale gir deg mange rettigheter og et tryggere arbeidsliv. I september inngikk Fellesforbundet 30 nye tariffavtaler.

Hver eneste måned skaper nye ansatte tariffavtale på sin bedrift. I september fikk hele 30 bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet.

Tariffavtalene har bestemmelser som sikrer den ansatte både lønn, arbeidsvilkår, pensjon og medbestemmelse i arbeidslivet. 

Hva er en tariffavtale

– Tariffavtalen endret livene våre

Daniel Kristiansen er tillitsvalgt og klubbleder ved Norgesdekk AS avdeling Oslo, som er organisert hos Fellesforbundet avd. 4 Oslo Transportarbeiderforening. Han jobbet hos Norgesdekk i tre år før bedriften fikk på plass tariffavtale.

Da bedriften fikk på plass Grossistoverenskomsten, som er en tariffavtale for arbeidstakere som jobber med lager og distribusjon, opplevde Kristiansen og kollegene at arbeidshverdagen fikk mange positive endringer. 

– Det betydde veldig mye for oss og forandret livene våre. Før vi fikk grossistavtalen var vi uvitne om hva lønnsnivået var i bransjen og hva vi egentlig hadde krav på, sier han.

For de ansatte var det en stor økonomisk gevinst i å bli tariffbedrift.

– Å få tariffavtale har gitt oss en lønnsøkning på mellom 8 000 og 10 000 kroner i måneden, forteller Daniel. 

Bedre samarbeid med bedriften

Daniel mener at organiseringen og økt kunnskap har tvunget bedriften til å rydde opp i egen virksomhet, og at lederne nå er nødt til å samarbeide med de ansatte.

– Nå er lederne nødt til å samarbeide med oss. Vi gikk fra å ha null medbestemmelserett til å få en hverdag hvor vi har stor innflytelse. Som følge av dette har vi har fått et betraktelig mye bedre arbeidsmiljø. Vi som ansatte har generelt fått det veldig mye bedre på jobb. 

I tillegg til å ha fått bedre og mer rettferdige arbeidsvilkår, har Daniel erfart hvor betydningsfullt det er for arbeidsfelleskapet å være organisert. Som tillitsvalgt har han hatt stor nytte av å ha en tett kobling til andre tillitsvalgte og klubbledere.

I tillegg opplever han at terskelen for å få nyansatte til å organisere seg er betraktelig mye lavere. Klubben kan også skryte av at ingen av de vervede medlemmene har valgt å melde seg ut. Det er dermed ingen tvil om at de ansatte har fått godt utbytte av tariffavtalen som de har kjempet frem.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

Disse bedriftene fikk tariffavtale i september: 

Bedrift Sted Tariffavtale
Systemsikring AS Sandnes Fellesoverenskomsten for byggfag
Velde Gulv  AS Sandnes Fellesoverenskomsten for byggfag
Alta Stål og CNC Maskinering AS Alta Industrioverenskomsten-VO
Klima og Energiteknikk AS Sauda Fellesoverenskomsten for byggfag
DOSE AS - Jensemann og Kona Kragerø Riksavtalen
GT-Bygg AS Notodden Fellesoverenskomsten for byggfag
Skretting Flis AS Tonstad Fellesoverenskomsten for byggfag
Compass Group Norge AS Multiconsult Ryen Oslo Riksavtalen
Compass Group Norge AS avd Orkla Eiendom Oslo Riksavtalen
Snap Drive AS Byåsen Trondheim Biloverenskomsten
Compass Group Norge AS Norsk Medisinaldepot Oslo Riksavtalen
Compass Group Norge AS avd 3456 Regjeringskvart Victoria Oslo Riksavtalen
Compass Group Norge AS Avd 3424 Sparebank1Eiendom - Benull Oslo Riksavtalen
Inselo Logistikk AS Skedsmokorset Inselo-avtalen
Compass Group Norge AS NSB S23 Oslo Riksavtalen
Pretre AS Stryn Stryn Overenskomsten for byggeindustrien
Du Godeste AS Avd Gyldendal Oslo Riksavtalen
Sandefjord Rør & Industriservice AS Sandefjord Industrioverenskomsten VO
Qualitech Staffing AS Avd Høyanger Høyanger Industrioverenskomsten VO
Lygnasæter AS avd Hotell Gran Riksavtalen
Extra 127 AS Trondheim Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirksomheter
Digs AS Trondheim Riksavtalen
Trolltunga Hotel AS Odda Riksavtalen
Hotelldrift Q Bodø AS Bodø Riksavtalen
Ikea AS Cafe Åsane Nyborg Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirksomheter
64 Gradernord AS Rørvik Riksavtalen
Asko Oslofjord AS Sande i Vestfold Grossistoverenskomsten Virke
Villa Smolt AS Moltustrand Havbruksoverenskomsten
NDS Group AS Avd Drammen Lierstranda Grossistoverenskomsten Virke
MMC First Process AS avd Skodje Skodje Industrioverenskomsten VO