Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Rødgrønn permitteringsseier

Opposisjonen tvinger fram bedre permitteringsregler. Frp blokkerer feriepenger på dagpenger.

Oslo 14.12.20: Jonas Gahr Støre viser sin støtte til permitterte under en markering utenfor Stortinget.
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fikk sammen med resten av opposisjonen vedtatt en stor krisepakke. Foto: John Trygve Tollefsen

Mandag fant de rødgrønne opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen med Frp om en rekke forbedringer for de som blir permitterte.

Det innebærer at regjeringspartiene blir tvunget av Stortinget til å endre kurs:

  • Permitteringsperioden utvides til 1. oktober, med forhøyet dagpengesats.
  • Oppheve tre dagers ventetid på dagpenger.
  • Forlenge tiden man kan motta dagpenger til 1. oktober for alle.
  • Bedre ordninger for delvis permitterte drosjesjåfører
  • Styrke muligheten for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer

Se hele listen over krisepakken som når er vedtatt.

Fellesforbundet har jobbet hardt for å få bedre ordninger for permitterte, og presset på for å få gjennomslag hos politikerne. Se hvilke av våre krav som gjenstår nederst i denne saken.

Les Fellesforbundets krav her

Frp sier nei til feriepenger

Feriepenger på dagpenger er et viktig krav både for Fellesforbundet og for de tre rødgrønne partiene. Høyre, Frp, KrF og Venstre fjernet denne ordningen.

De som har blitt permittert i snart ett år på grunn av koronasituasjonen må betale dobbelt for krisen, når de også blir nektet feriepenger. 200 000 arbeidstakere risikerer å stå helt eller delvis uten inntekt i juli.

Dessverre fikk ikke Ap, SV og Sp støtte for dette forslaget fra Frp.

– Her viser Frp sin sanne farge som et høyreparti, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum og legger til:

– At ikke folk skal kunne ta ferie med ungene sine i sommer, det synes jeg rett og slett er skammelig. Dette er dessuten penger som kunne bidratt til å holde maskineriet i gang i utsatte bransjer som reiseliv.

Audun Lysbakken og Jonas Gahr Større på demonstrasjon for permittertes rettigheter.jpg
SV-leder Audun Lysbakken og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre viser sin støtte til permitterte.

Valg til høsten

Fellesforbundets leder mener regjeringen har vært bakpå gjennom hele koronakrisen.

– Erna Solbergs regjering lytter ikke til vanlige folk. De har hele tiden vært på hælene og kommet med tiltak for sent og for svakt, sier Eggum.

På den andre siden har de rødgrønne partiene presset på for tiltak som sikrer både folk i arbeid og de som har blitt ledige eller permitterte.

– Til høsten må vi velge en regjering som bryr seg om vanlige folk. Feier vi høyeresida ut av regjeringskontorene får vi ei rødgrønn regjering som er på lag med arbeidsfolk og som støtter de som faller utenfor, sier Jørn Eggum.

Ikke i mål

Retningen på de nye vedtakene er god, og vi har kommet et stort steg i riktig retning. Fellesforbundet mener likevel at Stortinget må styrke krisepakken til permitterte ytterligere.

Fortsatt gjenstår disse kravene som vi vil jobbe videre for å få innført:

  • Permitterte må få full lønn i 20 dager, hvor 18 er dekket av Nav. Denne ordningen var på plass i starten av koronakrisen, men ble fjernet.
  • Rett til dagpenger for alle som tjener over 76 000 (0,75 G). I dag er kravet at man må ha tjent minst 152 000 (1,5 G) for å få dagpenger.
  • Rett til dagpenger ved 40 prosent permittering. I dag må man være permittert minst 50 prosent.
  • Feriepenger på dagpenger.