Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Brudd i frontfagsmeklingen

Det er brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Det er sendt varsel om plassfratredelse for om lag 27 600 medlemmer.

Jørn Eggum, Stein Lier Hansen og Mats Ruland intervjues av presse. (Lønnsoppgjøret 2020.)
Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier Hansen møter Riksmekler Mats W. Ruland til tvungen mekling. Foto: John Trygve Tollefsen

Lønnsoppgjøret går inn i en avgjørende fase. Forhandlingene på tariffavtalen Industrioverenskomsten går nå til tvungen mekling, etter at det søndag ble brudd i frivillig mekling.

Riksmekleren har innkalt partene til tvungen mekling med oppstart mandag 28. mars klokken 11.00.

Fristen for meklingen går ut ved midnatt natt til fredag 1. april.

Stort omfang ved konflikt

Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt.

Varselet innebærer at 27600 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik dersom Fellesforbundet og Norsk Industri ikke kommer til enighet innen fristen.

Varselet om plassfratredelse omfatter i overkant av 950 bedrifter. I overkant av 760 av disse er organisert i Norsk Industri, mens de øvrige er bedrifter Fellesforbundet har direkteavtale med.

Listene viser hvilke bedrifter dette gjelder.

Les mer om oppgjøret

Fellesforbundets overordnede krav i årets lønnsoppgjør

Fellesforbundets krav på Industrioverenskomsten

Fakta om frontfaget

  • Frontfaget er forhandlingene mellom Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten.
  • Ved at vi først forhandler på vegne av konkurranseutsatt industri, sikrer vi at hele samfunnet får ta del i en lønnsvekst som kan forsvares i produktivitetsvekst og lønnsomhet i industrien.
  • Frontfagsforhandlingene legger normen for lønnsdannelsen i samfunnet. 
  • Gjennom frontfaget sikrer vi dermed at lønnsveksten ikke svekker norsk konkurransekraft. Ved å sikre arbeidsplasser i privat sektor, sørger vi for å finansiere velferd for alle.
  • Frontfaget har historisk opprinnelse i Fellesforbundets forløper Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og tariffavtalen Verkstedsoverenskomsten (VO). VO er i dag en del av Industrioverenskomsten. 

Les mer om frontfaget i Store norske leksikon