Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forhandler om byggfagene

Nå har Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening startet forhandlingene på byggfagene. Se kravene her.

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er klare for årets lønnsoppgjør

Torsdag 17. mars møttes Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for å starte byggfagsforhandlingene. Dermed er forhandlingene på tariffavtalen Fellesoverenskomsten for byggfag offisielt i gang. 

Dette er den største tariffavtalen for ansatte i byggenæringen, og omfatter over 18 000 av Fellesforbundets medlemmer. Forhandlingsleder for Fellesforbundet er forbundssekretær Per Skau.

Se alle datoer for lønnsoppgjøret

fob-overrekkelse.-2022.jpg

Fokus på akkordlønnssystemet

I år som tidligere år, er en seriøs bransje og kampen mot sosial dumping og lavlønnskonkurranse viktig. Dette er også blant Fellesforbundets hovedkrav når byggfagene skal forhandles. 

– I dette oppgjøret ønsker vi å sette fokus på akkordlønnssystemet i byggebransjen. Dette fordi det er viktig for lønnsnivået i bransjen, også for de som ikke jobber akkord. Det er viktig for å fremme produktiviteten og det organiserte arbeidslivet, sier forbundssekretær Per Skau. 

Med dette ønsker Fellesforbundet at partene skal iverksette flere tiltak for å fremme bruken av akkordlønnssystemet.

I tillegg til å sette akkordlønn på dagsorden, vil Felleforbundet fortsette å jobbe for en mer likestilt byggnæring for økt rekruttering av kvinner. 

– Et annet hovedkrav er at vi ønsker å gå videre med å gjøre byggebransjen attraktiv for flere, og da spesielt kvinner. Ved forrige oppgjør fikk vi på plass separate garderober og toaletter på byggeplassene. Nå ønsker vi å gå videre med styrke bestemmelsene for at byggebransjen skal være attraktive for alle, sier Skau. 

Økt seriøsitet i byggnæringen

Fellesforbundet har lenge jobbet for en opprydning i byggnæringen, med særlig vekt på økt seriøsitet. I en bransje som har stort behov for flere fagarbeidere, er dette helt nødvendig for at man skal kunne rekruttere flere unge til byggnæringen. 

– Vi kommer til å trenge mange nye fagarbeidere i byggebransjen fremover. Vi må derfor diskutere og få på plass tiltak for å styrke rekrutteringen. En viktig del av dette handler om å videreføre arbeidet for en mer seriøs byggebransje, sier Per Skau. 

– Gjennom fokus på seriøsitet, rekruttering og kompetanse, vil vi at bransjen skal snu den negative trenden og bli en bransje som fremstår som en bransje unge ønsker å satse på.

Kampvilje foran oppgjøret

Forhandlingsdelegasjonen til Fellesforbundet har store forventninger til årets lønnsoppgjør. Nå har de brettet opp ermene og er motiverte for å forhandle om forbundets krav. 

– Vi er selvfølgelig veldig spent på frontfaget, da mange av våre krav også blir diskutert der. Ikke minst gjelder det økonomi og kompetanse. Men vi har mange egne krav som vi har store forventninger til. Gjennom samlinger av tillitsvalgte fra hele landet har vi fått en marsordre og et klart signal om kampvilje foran dette oppgjøret, fastslår Per Skau.