Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forhandler om bussbransjen

Nå har Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter startet forhandlingene på Bussbransjeavtalene. Se alle kravene her.

Fellesforbundets delegasjon er klar for å forhandle om bedre vilkår i Bussbransjeavtalene

Torsdag 21. april kl. 11 møttes Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter for å starte forhandlingene på Bussbransjeavtalene.  

Bussbransjeavtalene er en overenskomst mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter, og omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere. Om lag 4200 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av bussbransjeavtalene.

Parallelt med forhandlingene på Bussbransjeavtalene gjennomføres det også forhandlinger på Funksjonæroverenskomsten i VY Buss AS.

Forhandlingsleder for Fellesforbundet er forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Se alle datoer for lønnsoppgjøret

Ønsker å heve lønnsnivået i bussbransjen

Fellesforbundet går til forhandlingene med krav om å heve lønnen i bransjen, og at medlemmene som er omfattet av Bussbransjeavtalene skal få økt kjøpekraft.

Fellesforbundets hovedkrav i årets tariffoppgjør er at lønnsnivået i Bussbransjeavtalene skal heves til et nivå mer på linje med industriarbeiderlønn. Dette mener Fellesforbundet er viktig for å heve bransjens attraktivitet, legge til rette for kompetanseheving og bidra til å bedre konkurransen om arbeidskraft. 

– Vi har gjennom flere oppgjør sakket akterut sett opp mot industriarbeiderlønn som faktisk er avtalens sammenligningsgrunnlag. Det er derfor viktig å få på plass et økonomisk oppgjør i år som monner for våre medlemmer som er omhandlet av bussavtalene, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.  

Mer attraktive og konkurransedyktige vilkår

Gjennom årets forhandlinger vil Fellesforbundet forhandle på krav som kan sikre en mer levedyktig bussbransje, med trygge og gode vilkår for de som jobber i bransjen. Derfor stiller forbundet krav om bedre tilleggsordninger og at det skal sikres en standard for bedre sikkerhetssjekk og rutiner for tillitsvalgte som jobber med arbeidstidsbestemmelsene i bransjen. 

–  Fellesforbundets mål er å videreutvikle en bransje som er attraktiv og fremtidsrettet for de som velger en karriere innenfor bussbransjen. Dette skal selvsagt innbefatte trygge og gode vilkår både lønns- og arbeidsmessig for absolutt alle som ønsker å jobbe innenfor denne bransjen også i fremtiden, sier Dag-Einar Sivertsen. 

Fellesforbundets forhandlingsleder trekker frem bransjens behov for rekruttering som en spesielt stor utfordring foran årets oppgjør. Nå håper Fellesforbundet at partene kan lykkes med å forhandle frem lønns- og arbeidsvilkår som kan gjøre bussbransjen mer attraktiv i konkurranse med andre bransjer. 

– En av de største utfordringene våre ligger i rekrutteringen til bussbransjen. Gjennomsnittsalderen ser ut til å være økende, mens ungdommer av begge kjønn ser ut til å velge andre mer attraktive jobber i deres øyne som er bedre betalt og har en annen type arbeidsvilkår i forhold til sitt sosiale- og familieliv.

Klar for tøffe forhandlinger

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har store forventninger til årets lønnsoppgjør for bussbransjen. Nå har de brettet opp ermene og er motiverte for å forhandle om forbundets krav. 

– Fellesforbundet går alltid inn i forhandlinger med et åpent sinn og vi forventer og bli mottatt med et like åpent sinn fra motpart. Vi vet fra tidligere at slike forhandlinger er og blir krevende, men vi må uansett gjøre vår del av jobben i søken etter å oppnå resultater som er bedre enn utgangspunktet vi gikk inn i forhandlingene med, konkluderer Sivertsen. 

 

Se alle kravene her.